Terminsstart för barnkören HAPPY!

På onsdag, den 12 september kl 16.30-17.30, drar vi igång igen!

För alla barn från förskoleklass till 4:an.

Välkomna hälsar Johanna och Lisa

För anmälan och mer info, kontakta Johanna johanna@sorbykyrkan.nu eller 0720 28 77 16

Information om nedläggning av Öppna förskolan i Sörbykyrkan, hösten 2018

Under många år har vi drivit Öppna förskola i Sörbykyrkan, Almby församling och därför är det med sorg vi meddelar att det inte längre finns ekonomisk bärighet att driva en öppen förskola i Sörbykyrkan.

För 2 år sedan upphörde det kommunala bidraget som finansierat verksamheten. Vi i styrelsen har drivit verksamheten vidare eftersom att Öppna förskolan tillför mycket glädje och kontakter till föräldrar och barn. För att möjliggöra det så har vi satsat mycket ur egen ficka. Men nu har vi nått vägs ände.

Öppna förskolan kommer därför att stängas ner från och med den 30 september 2018. En avslutningsfest kommer att hållas i slutet av september, för att tacka och påminna om allt det goda som Öppna förskolan har fått betyda för området och Sörbykyrkan. Datum kommer framöver.

Sörbykyrkans verksamheter drivs av ungefär 100 volontärer. Vill du bli kontaktad för att höra mer om att vara volontär i en eventuellt ideellt driven öppen förskola i Sörbykyrkan framöver, vänligen maila info@sorbykyrkan.nu eller kontakta en anställd i kyrkan. Tills vidare kommer dock Öppna förskolan att avslutas.

Vi hänvisar istället till våra andra öppna förskoleverksamheter i Almby kyrka och Adolfsbergs församling och våra övriga barnverksamheter i Sörbykyrkan.

Övrig barnverksamhet i Sörbykyrkan, senapsvägen 24

  • Barnkören Happy, från förskoleklass och uppåt, träffas på onsdagar.
  • Söndagar kl 11.15–12.15 har vi söndagskola i tre grupper mellan 4-13 års ålder och lekmöjligheter för de minsta barnen.

Ledare: Johanna Damberg 0720287716, johanna@sorbykyrkan.nu

Öppen förskola i Almby kyrkas församlingshem, Almbyvägen 4

Måndagar kl 9.30–12. Sångstund kl 10.
Ledare: Inger Isacson, 019-15 47 11.

Öppen förskola i Adolfsbergs kyrkas församlingshem, Glomman 127

Måndagar kl. 9-12.
Tisdagar kl. 9.30–12. Sångstund kl. 10.30–11.00
Onsdagar & torsdagar kl. 10-12 är lekrummen öppna för de som vill leka.
Ledare: Monica Skarin Berglund 019-15 47 73

/ hälsningar Andreas Eklund, ordförande för Sörbykyrkans styrelse.

För mer information hänvisar vi till våra anställda i Sörbykyrkan

Uppstartsträff för lovsångsledare

På söndag, 2 sep, kl 13.30-15.30 kommer det att vara en viktig introduktionsträff för dig som vill vara med och leda lovsång i våra del 2-gudstjänster med sång eller instrumentspel i höst.

En stor del av träffen kommer att ägnas åt att lära oss ett antal sånger ur Sörbykyrkans lovsångspärm.

Vår präst Jonas Ahlforn von Beetzen kommer att kort presentera upplägget “Söndag i Sörbykyrkan” och lovsångens plats i det. Undertecknad kommer också att dela några tankar och information.

Du får lämna dina kontaktuppgifter och berätta i vilken utsträckning och på vilket sätt du vill delta.

Varmt välkommen! / Josefine

Samtala med Gud i sommar

Jonas Ahlforn von BeetzenI sommar vill jag rekommendera dig att prova vår nya meditationsväg som vi anlagt runt Sörbykyrkan. Den bygger på något som kallas för ”Frälsarkransen” som är ett sätt att samtala med Gud om livets glädjeämnen och svårigheter. Starten är vid huvudentrén med Gudspärlan och därefter ser du nästa steg. Syftet med denna meditationsväg är att underlätta upptäckten av vem Jesus Kristus är och uppmuntra personlig växt och mognad.

Under vårt sommarcafé på tisdagar så kommer frälsarkransen användas i samband med kvällens bön och andaktsstund.

Alla ni ideella ledare och medarbetare i Sörbykyrkan vill jag särskilt uttrycka en stor uppskattning till. Tillsammans har vi, ca 100 pers, engagerat oss för att vilja det bästa för vår nästa. Jag ser fram emot att fortsätta framåt med er alla i höst. Ledaruppstart äger rum i samband med söndagsgudstjänsten den 26 augusti med start kl 11.10 och gemensam lunch i lilla caféet 12.15.

Glad välsignad sommar!

Jonas Ahlforn von Beetzen
Präst i Sörbykyrkan och Almby församling

Lovsångsuppstart 2 sep

Vill du vara med och leda lovsång i våra del 2-gudstjänster med sång eller instrumentspel i höst? Boka in uppstarten sön 2 sep kl 13.30-15.30. Vår präst Jonas Ahlforn von Beetzen kommer att kort presentera upplägget “Söndag i Sörbykyrkan” och lovsångens plats i det. En stor del av träffen kommer att ägnas åt att lära oss ett antal sånger ur Sörbykyrkans lovsångspärm. Du får också lämna dina kontaktuppgifter och berätta i vilken utsträckning och på vilket sätt du vill delta.

Om du har frågor, hör av dig till josefine@sorbykyrkan.nu eller 072 – 522 69 19.

Ha en välsignad sommar! / Josefine