Bibelhelg inställd

Bibelhelgen 18–20 mars med Eric Voelz är dessvärre inställd pga sjukdom.

Ledig tjänst

PastaVi ser värdet av matservering vid våra samlingar så att församlingen kan mötas och dela tankar & funderingar som avslutning av söndagens gudstjänst.

I uppgiften ligger:

Ansvara för förberedelser och inköp enligt budget, tillagning, och portionsförpackning av kvarvarande mat. Tillsammans med ideella sköta servering och disk, samt kunna laga mat som tar hänsyn till viss särskild kost.

Läs mer här.