Terminsstart för Mejramkören!

Onsdag 2 september kl 16.30-17.30 är det terminsstart för Mejramkören!

Kören är för alla barn i F-4:an. Vi sjunger och leker, men får också ta del av Bibelns berättelser.

För mer info och anmälan, hör av dig till Johanna. Tel 0720-28 77 16 eller johanna@sorbykyrkan.nu

Välkommen!

Vill du sjunga gospel?

Basic RGBVi träffas onsdagar kl 19.30-20.45 med start 2 september. Under september månad är kören öppen för dig att komma och känna dig för.

För att vara med är du välkommen att boka en tid för ett enkelt sångprov så att körledaren kan få en bild av röstläge och sånglig erfarenhet. Hör av dig till Josefine!

Vi kommer så småningom att samarbeta med den befintliga vuxenkören i en kort, gemensam andakt varje gång. Du kan då enkelt vara med och sjunga i bägge körerna om du vill.

Välkommen till Öppna förskolan!

Öppettider fr o m fredag 21 augusti:

Onsdagar 9-12

Fredagar 9-13 Småbarnssång 10.30 och Lunch för den som vill 11.30

Välkommen!

Britten, Johanna och Josefine

Vi behöver söndagsskolledare

Hej! Hoppas att ni har en skön sommar!

När söndagsskolan börjar i höst behöver den ledare.  Både huvudledare som planerar och leder och ledare som finns med i grupperna och stöttar det som behövs. Det finns behov av ledare för de mindre (4-6 år) och de lite större barnen (6-).

Om du på något sätt vill vara med i barnarbetet så kontakta Johanna Damberg eller Magdalena Andersson.
Magdalena Andersson: evamagdalena.andersson@gmail.com eller 0730-209064
Johanna Damberg johanna@sorbykyrkan.nu eller 0720-28 77 16

Gudstjänst i två akter i höst

I styrelsen, personalen och i vår gudstjänstgemenskap har vi ett tag funderat kring hur vi går vidare efter församlingsalpha och hur vi tar vara på den mångfald av uttryck och behov som finns i Sörbykyrkan. På styrelsens senaste sammanträde den 15 juni togs ett beslut att, under en period mellan 6 september och domssöndagen 22 november, prova en ny gudstjänstform i två delar.

Upplägget en söndag ser ut ungefär som följer:

10.00 Akt 1 Gudstjänsten börjar med en ca 45 minuter lång del som präglas av Svenska kyrkans traditionella liturgi och musik, kyrkoåret och med en kortare predikan. I regel firas nattvard varje söndag.
10.45 Fika Detta följs av fika med möjlighet till samtal i grupper. Pausen mellan del 1 & del 2 blir ungefär 30 minuter.
11.15 Akt 2 Gudstjänstens andra del har en friare form med lovsång, förbön och bibelundervisning, söndagsskola och barnsamling i gudstjänsten.
 Lunch Efter gudstjänsten finns lunch till självkostnadspris.

Mer information kommer så småningom.

Vi tror och hoppas att detta försök ska kunna leda till att våra olika traditioner och uttryck ska få plats och möjlighet att berika varandra. Efter prövoperioden gör vi en utvärdering.

Har du tankar eller frågor så vänd dig till någon av oss i styrelsen eller vår präst Jonas Ahlforn von Beetzen.

Styrelsen i EFS Missionsförening i Örebro