Vi behöver söndagsskolledare

Hej! Hoppas att ni har en skön sommar!

När söndagsskolan börjar i höst behöver den ledare.  Både huvudledare som planerar och leder och ledare som finns med i grupperna och stöttar det som behövs. Det finns behov av ledare för de mindre (4-6 år) och de lite större barnen (6-).

Om du på något sätt vill vara med i barnarbetet så kontakta Johanna Damberg eller Magdalena Andersson.
Magdalena Andersson: evamagdalena.andersson@gmail.com eller 0730-209064
Johanna Damberg johanna@sorbykyrkan.nu eller 0720-28 77 16

Gudstjänst i två akter i höst

I styrelsen, personalen och i vår gudstjänstgemenskap har vi ett tag funderat kring hur vi går vidare efter församlingsalpha och hur vi tar vara på den mångfald av uttryck och behov som finns i Sörbykyrkan. På styrelsens senaste sammanträde den 15 juni togs ett beslut att, under en period mellan 6 september och domssöndagen 22 november, prova en ny gudstjänstform i två delar.

Upplägget en söndag ser ut ungefär som följer:

10.00 Akt 1 Gudstjänsten börjar med en ca 45 minuter lång del som präglas av Svenska kyrkans traditionella liturgi och musik, kyrkoåret och med en kortare predikan. I regel firas nattvard varje söndag.
10.45 Fika Detta följs av fika med möjlighet till samtal i grupper. Pausen mellan del 1 & del 2 blir ungefär 30 minuter.
11.15 Akt 2 Gudstjänstens andra del har en friare form med lovsång, förbön och bibelundervisning, söndagsskola och barnsamling i gudstjänsten.
 Lunch Efter gudstjänsten finns lunch till självkostnadspris.

Mer information kommer så småningom.

Vi tror och hoppas att detta försök ska kunna leda till att våra olika traditioner och uttryck ska få plats och möjlighet att berika varandra. Efter prövoperioden gör vi en utvärdering.

Har du tankar eller frågor så vänd dig till någon av oss i styrelsen eller vår präst Jonas Ahlforn von Beetzen.

Styrelsen i EFS Missionsförening i Örebro

Tillsammans våren 2015

Kaffekopp med frågetecken”Jag fick en starkare känsla av tillhörighet, delaktighet och växt!” …så har olika personer sammanfattat höstens temagudstjänster som då gick under namnet församlingsalpha!

Kom och var med i vårens fortsättning!

Under fem tillfällen i vår har vi förfika för alla i kyrkan mellan 09.30-10.00, gudstjänst 10.00-11.15. Därefter välkomnas du att fika i en mindre grupp och dela eller lyssna till andras tankar utifrån dagens ämne fram till 12.15.

Vad finns det för barn och ungdomar? Alla ungdomar har en egen grupp och barnen har sina grupper under predikan. När sen de vuxna har smågruppssamtal så finns det organiserad barnpassning för alla barnen med smörgåsfika.

Anmäl dig senast den 22 mars så får du tillhöra en stadigvarande grupp. Det finns också en drop-insamtalsgrupp om man väljer att inte anmäla sig. Gruppdeltagandet är kostnadsfritt.

Höstens övergripande tema var ”Vem är jag?” Vårens gemensamma tema är ”Tillsammans”.

Anmäl dig till jonas.ahlforn@svenskakyrkan.se eller ring 019-33 55 46.

Vårens datum & teman:

29 mars: Hur blir vi Guds vänner?

12 april: Hur blir vi mer lika Jesus?

26 april: Kan Gud använda mig?

3 maj: Hur blir Gud störst, bäst & vackrast?

31 maj: Vill Jesus ha en relation med alla?