Du behövs i Sörbykyrkan!

Välkommen till våra Gudstjänster och att dela gemenskapen kring dem.

Men för att göra Gudstjänster och gemenskap möjligt behöver vi vara fler som hjälps åt. Vi har olika färdigheter, tid och möjlighet men att fler bidrar med det de kan är en förutsättning för att våra samlingar ska fungera och bli värdefulla för fler.

Fundera på vad du skulle kunna bidra med – just nu skulle vi bland annat behöva fler söndagskolledare (se inlägg 9 maj – Jesus till barnen) och kyrkvärdar.

Som kyrkvärd ingår du i en grupp som ungefär var fjärde vecka ansvarar för praktiskt arbete kring gudstjänster, t.ex. att hälsa välkommen, dela ut psalmböcker, läsa bibeltexter, ordna kyrkkaffe och diska. Är du Intresserad eller har frågor hör av dig till Barbro Jonsson.

Jesus till barnen

GuttJesus till barnen – det är målet för söndagsskolan i Sörbykyrkan!

Till hösten planerar vi att utöka söndagsskolan så att det ska finnas söndagsskola för barn mellan 3-13 år. Vi kommer att organisera den i tre grupper:

  • Barn från och med 3 år och fram till start i förskoleklass
  • Barn från och med förskoleklass till och med skolår 2
  • Barn från och med skolår 3 till och med skolår 7.

Välkomna med era barn!

Du som vill vara med som ledare eller hjälpa till i grupperna är också välkommen att höra av dig, söndagsskolan behöver ledare. Hör i så fall av dig till Magdalena Andersson evamagdalena.andersson@gmail.com eller Johanna Damberg johanna@sorbykyrkan.nu.

Bibelhelg inställd

Bibelhelgen 18–20 mars med Eric Voelz är dessvärre inställd pga sjukdom.

Ledig tjänst

PastaRedigerat: Tjänsten är nu tillsatt.

Vi ser värdet av matservering vid våra samlingar så att församlingen kan mötas och dela tankar & funderingar som avslutning av söndagens gudstjänst.

I uppgiften ligger:

Ansvara för förberedelser och inköp enligt budget, tillagning, och portionsförpackning av kvarvarande mat. Tillsammans med ideella sköta servering och disk, samt kunna laga mat som tar hänsyn till viss särskild kost.

Läs mer här.