Välkommen till Alpha, en grundkurs i kristen tro

Alpha

På grund av rådande pandemi är inte något datum satt för höstterminens Alphakurs. Mer information kommer.  

Är du intresserad eller har frågor är du välkommen att kontakta Präst Sylvester Liyanage.

De tre första samlingarna är öppna för att prova på. Sedan är det av värde för dig och gruppen att du deltar så många tillfällen som möjligt och inga nya deltagare kan komma med.

Hur ser en Alphakväll ut?

18.30 Vi äter tillsammans
19.00 Film/Föredrag på kvällens tema
19.45–20:45 Samtal

Frågor och anmälan

Vid frågor kontakta Sörbykyrkan:
Telefon: 019 – 33 55 46
E-post: info@sorbykyrkan.nu

Vad är Alpha?

Alpha bild-kollage

Alpha är en rad kurstillfällen som utforskar den kristna tron. Varje tillfälle är inriktat på olika aspekter och frågor som rör tro och är skapat för att väcka samtal. Alpha finns över hela världen. Är öppen för alla: du kanske inte kallar dig kristen men vill undersöka kristendomen, är ny som kristen eller funnits i kyrkan men brottas med tron. Alla är välkomna!

Först är det… Mat

Mat har en förmåga att föra människor samman. Alphatillfällena startar med mat, eftersom det är ett fantastiskt sätt att skapa gemenskap och lära känna varandra.

Sen är det… Föredrag

Föredragen är upplagda så att de engagerar och inspirerar till samtal, vi använder oss av alphafilmerna som är ca trettio minuter långa. De utforskar de stora frågorna kring tro och ger kunskap om grunderna i den kristna tron genom att lyfta frågor som ”Vem är Jesus?”, ”Hur ska jag kunna tro?”, ”Hur och varför ska jag be?” och ”Hur leder Gud oss?”.

Följt av… Samtal

Den viktigaste delen av varje Alphakurs är möjligheten att dela tankar och funderingar kring dagens ämne, och att enkelt kunna samtala om det i en liten grupp. Det finns inget krav på att man ska säga något och det finns inget du inte får säga (på riktigt, alla frågor och funderingar är tillåtna). Det är ett tillfälle att lyssna på andra och bidra med dina egna perspektiv i en ärlig, öppen och vänskaplig miljö.

Möjlighet att äta kvällsmat!

Vi inbjuder dig till att äta kvällsmat tillsammans innan alphakursen, mat är ett fantastiskt sätt att skapa gemenskap, ger möjlighet till samtala och lära känna varandra.

Kostnaden för maten är 50 kronor (550 för hela kursen)/pensionär och student 30 kronor (330 för hela kursen). Du kan betala via Swish 123 555 78 97 eller till Sörbykyrkans bankgiro 954-4834. Märk inbetalningen med ”Mat alphakursen”.

Kursen är gratis men vi är beroende av gåvor för att finansiera vårt arbete med Alpha så om du har möjlighet att bidra är vi mycket tacksamma. Sörbykyrkans bankgiro 954-4834. eller via Swish 123 555 78 97. Märk gåvorna med ”Alpha”.

Vill du veta mer om Alpha, besök http://www.sverige.alpha.org