Välkommen till Alpha – en grundkurs i kristen tro

Alpha

Alphakursen hösten 2019 startar den 3/9 kl. 18:30. Detta följs av elva
tisdagskvällar 10/9-19/11 samt en heldag, lördagen den 26/10.
De tre första samlingarna är öppna för att prova på. Sedan är det av
värde för dig och gruppen att du deltar så många tillfällen som möjligt och inga nya deltagare kan komma med.

Vad är Alpha?

Alphakursen är till för alla som vill fundera och reflektera kring livet och dess mening. Det är en plats där människor kan komma och koppla av, äta, lyssna och dela sina tankar.

Vem är Alpha till för?

Alphakursen är speciellt anpassad för människor som inte är vana kyrkobesökare.

Hur ser en Alphakväll ut?

Alpha består av tre delar. Varje träffa inleds med en måltid. Därefter ser vi på en video som utgår från livets frågor och som lyfter fram den kristna traditionens svar på dessa frågor. Slutligen är det dags för samtal i smågrupper där varje deltagare kan ställa frågor och bidra med sina åsikter.

Hur är Alphakursen upplagd?

Alpha pågår i tio veckor där man varje gång tittar på en ny aspekt av den kristna tron. Exempel på ämnen som tas upp: ”Vem är Jesus?”, ”Hur ska jag kunna tro?” och ”Vad ska jag med kyrkan till?”.

Frågor och anmälan

Vid frågor kontakta Sörbykyrkan:
Telefon: 019 – 33 55 46
E-post: info@sorbykyrkan.nu

Kostnad

Kursen är gratis men vi är beroende av gåvor för att finansiera vårt arbete med Alpha så om du har möjlighet att bidra är vi mycket tacksamma.

Sörbykyrkans bankgiro 954-4834. eller via Swish 123 555 78 97. Märk gåvorna med ”Alpha”

Vill du veta mer om Alpha, besök http://www.sverige.alpha.org