Josefine Wämmerfors

Kyrkomusiker

Porträttbild av Josefine Wämmerfors

Epost: josefine@sorbykyrkan.nu

Telefon: 019-33 55 46, 072-522 69 19

Kontaktperson för: Musik i gudstjänst och gospelkör