Josefine Wämmerfors

Kyrkomusiker

Porträttbild av Josefine Wämmerfors

Epost: josefine@sorbykyrkan.nu

Telefon: 019-33 55 46

Kontaktperson för: Musik i gudstjänst och gospelkör