Team

Visa alla Programpunkter

Något av det mest meningsfulla som finns är att göra något för en medmänniska. I Sörbykyrkan finns många volontäruppdrag. Alla team har kontaktpersoner och introduktion i teamen. Välkommen att prova på att vara med i ett team och vilja det bästa för din nästa.

Söndagsteam


Nattvardskalk

Mötesledare – mässa

Vad: Möta människor i mässan, förbereda, dela ut plocka undan efter nattvarden. Textläsning och förbön.
Tid: 09.20–11.30
Huvudledare: Sylvester Liyanage


Munnar med pratbubblor

Välkomstteam

Vad: Skapa en varm och välkomnande atmosfär i kyrkan, genom att ordna det praktiska kring Gudstjänsterna. Välkomna och räkna deltagare samt kollekt.
Tid jämna veckor: 9:00–12:00 eller 17:00–20:00
Huvudledare: Liv Stenlund och Barbro Jonsson


Kakfat

Fikateam

Vad: Bygga gemenskap genom att förbereda, servera och städa undan kyrkfikat.
Tid jämna veckor: 9:00–12:00 eller 17:00–20:00
Huvudledare: Barbro Jonsson


Hörlurar

Ljud- & bildteam

Vad: Förmedla till församlingen genom ljud och bild det som talas och musiceras.
Tid: 9:00-13:00
Huvudledare: Daniel Avaheden


Barn

Söndagskoleteam Happy Sunday

Vad: Genom Bibelberättelser, sång, lek och andra aktiviteter berätta om Jesus och den kristna tron för barnen.
Tid: 9.30–12.30 (med paus under mässan), samt egen förberedelsetid. 
Huvudledare: Johanna Damberg


Ungdomsteam

Vad: Möta ungdomar som kommer och hjälpa dessa ungdomar att upptäcka växa i och dela Jesus Kristus.
Antal teamdeltagare totalt: 6
Varav teamledare: 2
Hur ofta: Teamledare varje söndag. Team-deltagare 1 gång i månaden.
Struktur: 3 personer per söndag varav en är präst.
Tid: 09:55–13:00
Kontaktperson: Viktor Bäckström


Gitarr

Musikteam

Vad: Leda församlingen i lovsång under “Musik med undervisning”.
Tid: 9.20-12.15 (med paus under mässan) samt egen förberedelsetid.
Huvudledare: Josefine Wämmerfors


Vardagsteam


Ungdomsledarteam

Uppdrag: är ett bollplank och svarar på ungdomsrelaterade frågor utifrån vad som blir bäst för att skapa en kyrka där ungdomar får upptäcka, växa i och dela Jesus Kristus i det strukturerade Ungdomsarbetet. Delegerar uppgifter till ledare och ungdomar.

Kontaktperson: Viktor Bäckström


Alpha-logotyp

Alpha

Uppdrag: En grundkurs i kristen tro.

Kontaktperson: Klara Hurtig


Illustration av en pojke

Barnteam HAPPY! Wednesday

Uppdrag: Det finns många olika uppgifter kopplat till onsdagarnas barnverksamhet som riktas till barn i F-6: social ledare, administratör, köksansvar (fixa fika mm), ledare för en intressegrupp, hjälpledare som gör lite av varje, leda/medverka i storsamling mm.

Kontaktperson: Johanna Damberg


Illustration av penna i hand

Administrativt team

Uppdrag: vara med och samordna olika administrativa satsningar som församlingen har under året, t.ex. församlingsutflykter, anmälningar till olika kurser eller event som församlingen bedriver.

Kontaktperson: Liv Stenlund


Illustration av kyrka

Vaktmästarteam

Uppdrag: arbeta praktiskt med olika saker i församlingen, t.ex. hjälpa till med skötsel av fastigheten både på utsidan och insidan.

Kontaktperson: Liv Stenlund