Team

Det finns inga kommande programpunkter just nu.

Något av det mest meningsfulla som finns är att göra något för en medmänniska. I Sörbykyrkan finns många volontäruppdrag. Alla team har kontaktpersoner och introduktion i teamen. Välkommen att prova på att vara med i ett team och vilja det bästa för din nästa.

Söndagsteam


Nattvardskalk

Mötesledare – mässa

Vad: Möta människor i mässan, förbereda, dela ut plocka undan efter nattvarden. Textläsning och förbön.
Tid: 09.00–11.30
Huvudledare: Sylvester Liyanage


Munnar med pratbubblor

Välkomstteam

Vad: Skapa en varm och välkomnande atmosfär i kyrkan, genom att ordna det praktiska kring Gudstjänsterna. Välkomna och räkna deltagare.
Tid: Söndagar
Huvudledare: Angela Berger


Kakfat

Fikateam

Vad: Bygga gemenskap genom att förbereda, servera och städa undan kyrkfikat.
Tid: Söndagar
Huvudledare: Angela Berger


Hörlurar

Ljud- & bildteam

Vad: Förmedla till församlingen genom ljud och bild det som talas och musiceras.
Tid: Jämna veckor 9:00–12:00 samt 17:00–20:00, udda veckor 08:00–11.30.
Huvudledare: Daniel Avaheden


Barn

Söndagskoleteam Happy Sunday

Vad: Tillsammans i teamet arbeta för att barnen ska få utrustas för ett liv tillsammans med Jesus. Utifrån dina gåvor leda storsamling, musik, nära-grupp, eller aktiviteter.
Tid: En söndag i månaden kl 9.00-12.00. Samt ev egen förberedelsetid. Ledarsamling 1-2 gånger/termin
Huvudledare: Johanna Damberg


Ungdomsteam

Vad: Möta ungdomar som kommer och hjälpa dessa ungdomar att upptäcka växa i och dela Jesus Kristus.
Tid:
Kontaktperson: Viktor Bäckström


Gitarr

Musikteam

Vad: Leda församlingen i lovsång
Tid: Söndagar
Huvudledare: Josefine Wämmerfors


Vardagsteam


Ungdomsledarteam

Uppdrag: är ett bollplank och svarar på ungdomsrelaterade frågor utifrån vad som blir bäst för att skapa en kyrka där ungdomar får upptäcka, växa i och dela Jesus Kristus i det strukturerade Ungdomsarbetet. Delegerar uppgifter till ledare och ungdomar.

Kontaktperson: Viktor Bäckström


Alpha-logotyp

Alpha

Uppdrag: En grundkurs i kristen tro.

Kontaktperson: Sara Ahlforn von Beetzen


Illustration av en pojke

Barnteam HAPPY! Wednesday

Uppdrag: Det finns många olika uppgifter kopplat till onsdagarnas barnverksamhet som riktas till barn i F-6: social ledare, administratör, köksansvar (fixa fika mm), ledare för en intressegrupp, hjälpledare som gör lite av varje, leda/medverka i storsamling mm.

Verksamheten är just nu pausad.

Kontaktperson: Johanna Damberg


Illustration av penna i hand

Administrativt team

Uppdrag: vara med och samordna olika administrativa satsningar som församlingen har under året, t.ex. församlingsutflykter, anmälningar till olika kurser eller event som församlingen bedriver.

Kontaktperson: Angela Berger


Illustration av kyrka

Vaktmästarteam

Uppdrag: arbeta praktiskt med olika saker i församlingen, t.ex. hjälpa till med skötsel av fastigheten både på utsidan och insidan.

Kontaktperson: Angela Berger


Evangelisation på stortorget

Ta chansen att prova att följa med och dela Kristus i samtal med människor på stan? Vid olika tillfällen. 

Kontaktperson: besne.keyrouz@gmail.com