Team

There are no upcoming programpunkter.

Något av det mest meningsfulla som finns är att göra något för en medmänniska. I Sörbykyrkan finns många volontäruppdrag. Alla team har kontaktpersoner och introduktion i teamen. Välkommen att prova på att vara med i ett team och vilja det bästa för din nästa.

Söndagsteam


Nattvardskalk

Mötesledare – mässa

Vad: Möta människor i mässan, förbereda, dela ut plocka undan efter nattvarden. Textläsning och förbön.
Huvudledare: Jonas Ahlforn von Beetzen

uppgifter som teamledare

1 gång/månad, 08.50–12.00. Inspirationsmöte 2 gånger/termin.

 • Du välkomnar och handleder mötesledare 
 • Du ställer i ordning och delar ut nattvarden tillsammans med prästen
 • Du leder förbönen, både den allmänna och den personliga
 • Du möter människor i samtal och bön både innan och efter gudstjänsten 
 • Du deltar i gudstjänstutveckling 
 • Du får stöd och ledning av präst för att på sikt kunna leda

Uppgifter som volontär

1 gång/månad 09.00–12.00 eller så ofta du vill.

 • Du ställer i ordning kyrksalen innan gudstjänsten 
 • Du läser texter
 • Du delar ut nattvarden
 • Du är tillgänglig för människor innan och efter gudstjänsten

Munnar med pratbubblor

Välkomstteam

Vad: Skapa en varm och välkomnande atmosfär i kyrkan, genom att ordna det praktiska kring Gudstjänsterna. Välkomna och räkna deltagare.
Huvudledare: Angela Berger

Uppgifter som teamledare

1 gång/månad, 08.50–12.00. Inspirationsmöte 2 gånger/termin.

 • Du välkomnar och handleder välkomnare
 • Du delegerar arbetsuppgifter 
 • Du välkomnar särskilt nya besökare
 • Du ger information kring kyrkans verksamhet
 • Du hänvisar besökare till respektive verksamheter 
 • Du deltar i planerings- och inspirationsmöten

Uppgifter som volontär

1 gång/månad 09.00–12.00 eller så ofta du vill.

 • Du välkomnar alla besökare, särskilt nya besökare
 • Du delar ut agendor och predikoblad
 • Du ser till att kyrktorget ser välkomnande ut
 • Du kontrollerar att det finns psalmböcker och biblar i kyrksalen och kafét
 • Du ställer fram kortdragaren
 • Du redovisar antal besökare och kommunikanter

Kakfat

Fikateam

Vad: Bygga gemenskap genom att förbereda, servera och städa undan kyrkfikat.
Huvudledare: Lisa Sjökvist

Uppgifter som teamledare

1 gång/månad, 08.50–12.00. Inspirationsmöte 2 gånger/termin.

 • Du välkomnar och handleder fikavärdar
 • Du delegerar arbetsuppgifter
 • Du ger stöd till volontärer
 • Du har helhetsansvar för fikat
 • Du utför övriga fikavärd-uppgifter
 • Du deltar i planerings- och inspirationsmöten

Uppgifter som volontär

1 gång/månad 09.00–12.00 eller så ofta du vill.

 • Du kokar kaffe, te-vatten, blandar saft
 • Du ställer fram fikat
 • Du håller snyggt kring fika-serveringen
 • Du plockar undan när besökarna har fikat klart

Hörlurar

Ljud- & bildteam

Vad: Förmedla till församlingen genom ljud och bild det som talas och musiceras.

Kontaktperson: Angela Berger

uppgifter som teamledare

1 gång/månad, 08.50–12.00. Inspirationsmöte 2 gånger/termin.

 • Du ger stöd till andra medlemmar i ljud-teamet
 • Du ansvarar för att ställa in och sätta upp ljudutrustning innan gudstjänsten
 • Du ansvarar för att helheten av ljud och bild blir ändamålsenlig
 • Du ansvarar för ev. ljudinspelning
 • Du deltar i planerings- och inspirationsmöten

Uppgifter som volontär

1 gång/månad 09.00–12.00 eller så ofta du vill.

 • Du deltar i arbetet att ställa in och sätta upp ljudutrustning innan gudstjänsten 
 • Du deltar i att sköta ljudet under gudstjänsten
 • Du deltar i att sköta bildprojektor  t.ex. sångtexter 
 • Du ställer i ordning lokalen och utrustningen efter gudstjänsten
 • Du ringer i kyrkklockan

Barn

Söndagskoleteam

Vad: Tillsammans i teamet arbeta för att barnen ska få utrustas för ett liv tillsammans med Jesus. Utifrån dina gåvor leda storsamling, musik, nära-grupp, eller aktiviteter. Det går också bra att komma och göra en punktinsats med undervisning eller aktiviteter.
Tid: En söndag i månaden kl 9.00-12.30. Samt ev egen förberedelsetid. Ledarsamling 1-2 gånger/termin
Huvudledare: Johanna Damberg


Ungdomsteam

Vad: Möta ungdomar som kommer och hjälpa dessa ungdomar att upptäcka växa i och dela Jesus Kristus.
Tid: Fredagar
Kontaktperson: Sylvester Liyanage


Gitarr

Gudstjänstmusik

Vad: Leda församlingen i lovsång.

I början av 2024 blir det en introduktionssamling för alla som är intresserade av vara med i lovsångsarbetet. Datum kommer. Anmälan/frågor till Josefine (se länk nedan)

Tid: Söndagsgudstjänster, ev. separata övningar


Huvudledare: Josefine Wämmerfors


Vardagsteam


Ungdomsledarteam

Uppdrag: är ett bollplank och svarar på ungdomsrelaterade frågor utifrån vad som blir bäst för att skapa en kyrka där ungdomar får upptäcka, växa i och dela Jesus Kristus i det strukturerade Ungdomsarbetet. Delegerar uppgifter till ledare och ungdomar.

Kontaktperson: Sylvester Liyanage


Alpha-logotyp

Alpha

Uppdrag: En grundkurs i kristen tro.

Kontaktperson: Ulf Wilnerzon Thörn


Illustration av en pojke
Illustration av penna i hand

Administrativt team

Uppdrag: vara med och samordna olika administrativa satsningar som församlingen har under året, t.ex. församlingsutflykter, anmälningar till olika kurser eller event som församlingen bedriver.

Kontaktperson: Angela Berger


Illustration av kyrka

Vaktmästarteam

Uppdrag: arbeta praktiskt med olika saker i församlingen, t.ex. hjälpa till med skötsel av fastigheten både på utsidan och insidan.

Kontaktperson: Angela Berger


Evangelisation på stortorget

Ta chansen att prova att följa med och dela Kristus i samtal med människor på stan? Vid olika tillfällen. 

Kontaktperson: besne.keyrouz@gmail.com