Team

Det finns inga kommande programpunkter just nu.

Något av det mest meningsfulla som finns är att göra något för en medmänniska. I Sörbykyrkan finns många volontäruppdrag. Alla team har kontaktpersoner och introduktion i teamen. Välkommen att prova på att vara med i ett team och vilja det bästa för din nästa.

Söndagsteam


Nattvardskalk

Mötesledare

Vad: Möta människor i mässan, dela ut nattvarden och erbjuda förbön.
Tid: 09.20–11.00
Huvudledare: Sylvester Liyanage


Ungdomsteam

Vad: Möta ungdomar som kommer och hjälpa dessa ungdomar att upptäcka växa i och dela Jesus Kristus.
Antal teamdeltagare totalt: 6
Varav teamledare: 2
Hur ofta: Teamledare varje söndag. Team-deltagare 1 gång i månaden.
Struktur: 3 personer per söndag varav en är präst.
Tid: 09:55–13:00
Kontaktperson: Viktor Bäckström


Kakfat

Fikateam

Vad: Bygga gemenskap genom att servera mellanfikat, och duka för lunchen.
Tid: 9.00–11.30
Huvudledare: Barbro Jonsson


Munnar med pratbubblor

Välkomstteam

Vad: Skapa en varm och välkomnande atmosfär i kyrkan och räkna kollekten.
Tid: 9:00-13:00 (räkna kollekten efter del 2)
Huvudledare: Barbro Jonsson


Hörlurar

Ljud- & bildteam

Vad: Förmedla till församlingen genom ljud och bild det som talas och musiceras.
Tid: 9:00-13:00
Huvudledare: Daniel Avaheden


Soppa

Lunchteam

Vad: Underlätta för människor att dela tro och liv genom att förbereda och servera mat.
Tid: Söndag 8.00–14.00 (om ni lagar maten själva) alt. 10.30–14 (om ni värmer på redan färdiglagad mat), plus eventuell förberedelsetid i veckan innan. 
Huvudledare: Lisa Sjökvist


Bestick

Diskteam

Vad: Göra rent och snyggt i köket och stora caféet för dem som kommer efteråt.
Tid: ca 12.15-14.00
Huvudledare: Lisa Sjökvist


Gitarr

Musikteam

Vad: Leda församlingen i lovsång under “Musik med undervisning”.
Tid: 9.20-12.15 (med paus under mässan) samt egen förberedelsetid.
Huvudledare: Josefine Wämmerfors


Barn

Söndagskoleteam Happy Sunday

Vad: Genom Bibelberättelser, sång, lek och andra aktiviteter berätta om Jesus och den kristna tron för barnen.
Tid: 9.30–12.30 (med paus under mässan), samt egen förberedelsetid. 
Huvudledare: Johanna Damberg


Vardagsteam


Ungdomsledarteam

Uppdrag: är ett bollplank och svarar på ungdomsrelaterade frågor utifrån vad som blir bäst för att skapa en kyrka där ungdomar får upptäcka, växa i och dela Jesus Kristus i det strukturerade Ungdomsarbetet. Delegerar uppgifter till ledare och ungdomar.

Kontaktperson: Viktor Bäckström


Alpha-logotyp

Alpha

Uppdrag: En grundkurs i kristen tro.

Kontaktperson: Klara Hurtig


Illustration av en pojke

Barnteam HAPPY! Wednesday

Uppdrag: Det finns många olika uppgifter kopplat till onsdagarnas barnverksamhet som riktas till barn i F-6: social ledare, administratör, köksansvar (fixa fika mm), ledare för en intressegrupp, hjälpledare som gör lite av varje, leda/medverka i storsamling mm.

Kontaktperson: Johanna Damberg


Illustration av penna i hand

Administrativt team

Uppdrag: vara med och samordna olika administrativa satsningar som församlingen har under året, t.ex. församlingsutflykter, anmälningar till olika kurser eller event som församlingen bedriver.

Kontaktperson: Liv Stenlund


Illustration av kyrka

Vaktmästarteam

Uppdrag: arbeta praktiskt med olika saker i församlingen, t.ex. hjälpa till med skötsel av fastigheten både på utsidan och insidan.

Kontaktperson: Liv Stenlund