Kontakt

Adress: Sörbykyrkan, Senapsvägen 24, 702 18 Örebro
Telefon: 019 – 33 55 46

E-post: info@sorbykyrkan.nu

Plusgiro: 47 45 20-4
Bankgiro: 954-4834
Swedbank-konto: 8452-5, 924 319 184-9
Swish-konto: 123 555 78 97

Lat: N 59° 15´ 20″ Long: E 15° 13´ 30″
Sörbykyrkan på Google Maps

Anställda medarbetare

Angela Berger

Angela Berger

Operativ ledare

Epost: angela@sorbykyrkan.nu

Telefon: 0707-97 44 40

Kontaktperson för: Samordning, Kommunikation, Volontärsstöd, Fastighetsförvaltning

Porträtt av Fredrik Weflö

Fredrik Weflö

Samarbetskyrkopräst EFS/Almby församling

Epost: fredrik@sorbykyrkan.nu

Telefon: 019-154652, 076-1350521

Kontaktperson för: Gudstjänst, kyrkliga handlingar, själavård

Mer om Fredrik Weflö: Arbetsledande komminister och verksamhetsledare.

Porträttbild av Johanna Damberg

Johanna Damberg

Kyrkomusiker, Barn- och familjeledare

Epost: johanna@sorbykyrkan.nu

Telefon: 072-028 77 16

Kontaktperson för: Musik i gudstjänst, barn 9-12 år och familj, Bibeläventyret

Porträttbild av Josefine Wämmerfors

Josefine Wämmerfors

Kyrkomusiker

Epost: josefine@sorbykyrkan.nu

Telefon: 019-33 55 46

Kontaktperson för: Musik i gudstjänst och gospelkör

Porträttbild av Lisa Sjökvist

Lisa Sjökvist

Husföreståndare

Epost: lisa@sorbykyrkan.nu

Telefon: 019-33 55 46

Kontaktperson för: lokalbokningar, mat och kök

Porträtt av Sylvester Liyanage

Sylvester Liyanage

Präst

Epost: sylvester@sorbykyrkan.nu

Telefon: 073-822 78 71

Ideella medarbetare

Porträttbild på Emilia Rosberg

Emilia Rosberg

Epost: em.rosberg@gmail.com

Telefon: 070-7732240

Kontaktperson för: Ungdomsgruppen på fredagar

Porträttbild på Hans Fredlund

Hans Fredlund

Epost: hans.fredlund.hf@gmail.com

Telefon: 070-329 99 65

Kontaktperson för: Diakoni och dem som vill vara med i en mindre grupp ex. samtalsgrupp, hemgrupp, bönegrupp och bibelgrupp.

Porträttbild på Simon Wämmerfors

Simon Wämmerfors

Epost: simonwammerfors@gmail.com

Telefon: 070-948 02 96

Kontaktperson för: Hemsida, sociala medier och trycksaker.

Missionsföreningens styrelse och utskott

Verksamheten i Sörbykyrkan drivs av en missionsförening där många av de aktiva i gemenskapen är medlemmar.

Styrelsen

Styrelsens syfte är att ledd av den Helige Ande lyssna in Gud och församlingen, förvalta och
ge inriktning och styra organisationen utifrån visionen så att fler kan upptäcka, växa
i och dela Kristus.

Styrelsens medlemmar är:

Porträtt av Anders Hermansson

Anders Hermansson

Styrelseledamot

Kontaktperson för: Teknik

Porträtt av Andreas Eklund

Andreas Eklund

Ordförande

Epost: ordforande@sorbykyrkan.nu

Telefon: 0737-22 46 01

Kontaktperson för: Styrelsen, styrelsefrågor, föreningsfrågor, mål och värderingar.

Bild saknas

Anneli Johnson

Andra suppleant

Porträttbild på Barbro Jonsson

Barbro Jonsson

Styrelseledamot, sekreterare

Kontaktperson för: Information och kommunikation

Porträtt av Bodil Sandin

Bodil Sandin

Styrelseledamot, vice ordförande

Kontaktperson för: Personal, Kontakt med EFS, Missionsgruppen.

Porträttbild på Jonas Damberg

Jonas Damberg

Styrelseledamot, vice kassör

Kontaktperson för: Ekonomi och givande

Bild saknas

Kristian Thörn

Styrelseledamot

Bild saknas

Lena Warenmark

Första suppleant

Porträttbild på Pär Lindberg

Pär Lindberg

Styrelseledamot

Kontaktperson för: Samarbetskommittén - Svenska kyrkan/Almby församling.

Styrelsens utskott

Till styrelsen finns relaterade utskott som arbetar med olika sakfrågor, förbereder inför
beslut eller driver delar av det praktiska arbetet.

Fastighetsutskottet

Utskottet har till uppgift att uppdatera, utveckla och underhålla kyrkans lokaler utifrån
Sörbykyrkans vision så att människor kan samlas under goda förhållanden och att fler
därigenom kan upptäcka, växa i och dela Kristus.

Utskottet leds av Göran Berger, övriga medarbetare är Anders Hermansson och Angela
Berger. Vill man nå fastighetsutskottet, maila: fastighet@sorbykyrkan.nu

Ekonomiutskottet

Utskottet arbetar aktivt utifrån vision och verksamhetsplan med ekonomiska frågor som
budget, bokföring, givande, kapitalförvaltning, bidrag.

Utskottet leds av Jonas Damberg i samverkan med kassör Martin Frykberg och operativ
ledare Angela Berger. Vill man nå ekonomiutskottet kontakta Jonas Damberg.

Teknikutskottet

Utskottet ansvarar för att det finns ändamålsenlig och fungerande utrustning, som stöder
kyrkans verksamhet.

Utskottet leds av Anders Hermansson, övriga medarbetare är Daniel Hasselström, Simon
Wämmerfors och Martin Sjökvist. Vill man nå detta utskott kontakta Anders Hermansson.

Personalutskottet

Utskottet har som uppgift att värna goda förutsättningar för arbetsledare och personal, för
att de ska fungerar väl enskilt och tillsammans så att visionen förverkligas och målen
uppfylls.

Utskottet leds av Bodil Sandin, övriga medarbetare är Anna Hasselström och Barbro Jonsson.
Vill man nå personalutskottet kontakta Bodil Sandin.