Kontakt

Adress: Sörbykyrkan, Senapsvägen 24, 702 18 Örebro

Telefon präst: 019 – 33 55 45
Telefon övriga: 019 – 33 55 46

E-post: info@sorbykyrkan.nu

Plusgiro: 47 45 20-4
Bankgiro: 954-4834
Swedbank-konto: 8452-5, 924 319 184-9
Swish-konto: 123 555 78 97

Lat: N 59° 15´ 20″ Long: E 15° 13´ 30″
Sörbykyrkan på Google Maps

Anställda medarbetare

Angela Berger

Angela Berger

Operativ ledare

Epost: angela@sorbykyrkan.nu

Telefon: 0707-97 44 40

Porträttbild av Johanna Damberg

Johanna Damberg

Kyrkomusiker

Epost: johanna@sorbykyrkan.nu

Telefon: 019-33 55 46, 072-028 77 16

Kontaktperson för: Musik i gudstjänst, barnkör och söndagsskola

Portträttbild på Jonas Ahlforn von Beetzen

Jonas Ahlforn von Beetzen

Samarbetskyrkopräst

Epost: jonas.ahlforn@svenskakyrkan.se

Telefon: +46 (0) 19 – 15 47 33, 076 772 03 90

Porträttbild av Josefine Wämmerfors

Josefine Wämmerfors

Kyrkomusiker

Epost: josefine@sorbykyrkan.nu

Telefon: 019-33 55 46

Kontaktperson för: Musik i gudstjänst och gospelkör

Porträttbild av Lisa Sjökvist

Lisa Sjökvist

Epost: lisa@sorbykyrkan.nu

Telefon: 019-33 55 46

Kontaktperson för: bokningar, mat och kök

Porträtt av Sylvester Liyanage

Sylvester Liyanage

Präst

Epost: sylvester@sorbykyrkan.nu

Telefon: 073-822 78 71

Ideella medarbetare

Bild saknas

Barbro Jonsson

Epost: barbro.jonsson14@gmail.com

Telefon: 073-610 72 70

Kontaktperson för: Öppna näragruppen på torsdagar, hösten 2021.

Bild saknas

Hans Fredlund

Epost: hans.fredlund.hf@gmail.com

Telefon: 070-329 99 65

Kontaktperson för: Diakoni och dem som vill vara med i en mindre grupp ex. samtalsgrupp, hemgrupp, bönegrupp och bibelgrupp.

Porträtt av Simon Wämmerfors

Simon Wämmerfors

Epost: simonwammerfors@gmail.com

Telefon: 070-948 02 96

Kontaktperson för: Hemsida, sociala medier och trycksaker.

Bild saknas

Viktor Bäckström

Ungdomsledare

Epost: Viktor-5676@live.se

Telefon: 070-560 41 00

Kontaktperson för: Ungdomsledare för ungdomar 16-20 år

Missionsföreningens styrelse och utskott

Verksamheten i Sörbykyrkan drivs av en missionsförening där många av de aktiva i gemenskapen är medlemmar.

Styrelsen

Styrelsens syfte är att ledd av den Helige Ande lyssna in Gud och församlingen, förvalta och ge inriktning och styra organisationen utifrån visionen så att fler kan upptäcka, växa i och dela Kristus.

Styrelsens medlemmar är:

Porträtt av Anders Hermansson

Anders Hermansson

Styrelseledamot

Epost: aehermansson@gmail.com

Telefon: 070-181 00 41

Kontaktperson för: Ljud, bild samt IT-frågor.

Porträtt av Andreas Eklund

Andreas Eklund

Ordförande

Epost: ordforande@sorbykyrkan.nu

Telefon: 0737-22 46 01

Kontaktperson för: Styrelsen, styrelsefrågor, föreningsfrågor, mål och värderingar.

Porträtt av Bodil Sandin

Bodil Sandin

Styrelseledamot, vice ordförande

Epost: ilembula@hotmail.com

Telefon: 070-238 90 89

Kontaktperson för: Kontakter med EFS, Kontakter med St Aho, Missionsarbete i utlandet.

Bild saknas

Emma Cronberg

Styrelseledamot

Bild saknas

Jonas Damberg

Styrelseledamot, 1:a vice kassör

Epost: Jonas_damberg@hotmail.com

Telefon: 070-240 68 65

Kontaktperson för: Ekonomi och givande

Bild saknas

Magdalena Andersson

Styrelseledamot, sekreterare

Epost: evamagdalena.andersson@gmail.com

Telefon: 073-020 90 64

Kontaktperson för: Information och kommunikation

Bild saknas

Pär Lindberg

Styrelseledamot

Epost: parlindberg93@gmail.com

Telefon: 0737-81 03 53

Kontaktperson för: Samarbete med Svenska kyrkan/Almby församling, samarbetskommittén

Styrelsens utskott

Till styrelsen finns relaterade utskott som arbetar med olika sakfrågor, förbereder inför beslut eller driver delar av det praktiska arbetet.

Fastighetsutskottet

Utskottet har till uppgift att uppdatera, utveckla och underhålla kyrkans lokaler utifrån Sörbykyrkans vision så att människor kan samlas under goda förhållanden och att fler därigenom kan upptäcka, växa i och dela Kristus.

Martin Sjökvist leder utskottet och övriga medarbetare är Helena Liimatainen, Angela Berger och Anders Hermansson.

Vill man nå fastighetsutskottet kan man maila: fastighet@sorbykyrkan.nu

Ekonomiutskottet

Utskottet arbetar aktivt utifrån vision och verksamhetsplan med ekonomiska frågor t ex budget, bokföring, givande, kapitalförvaltning, bidrag.

Utskottet leds av Jonas Damberg i samverkan med kassör Martin Frykberg och operativ ledare Angela Berger.

Vill man nå ekonomiutskottet kan man kontakta Jonas Damberg.

Ljud, bild och IT-utskottet

Utskottet ansvarar för att det finns ändamålsenlig och fungerande utrustning, som stöder kyrkans verksamhet.

Utskottet leds av Anders Hermansson, övriga medarbetare är Daniel Hasselström, Simon Wämmerfors och Martin Sjökvist.

Vill man nå detta utskott kan man kontakta Anders Hermansson.

Personalutskottet

Utskottet har som uppgift att värna goda förutsättningar för arbetsledare och personal, för att de ska fungerar väl enskilt och tillsammans så att visionen förverkligas och målen uppfylls.

Utskottet leds av Jonas Ahlforn von Beetzen och övriga medarbetare är Anna Hasselström, Barbro Jonsson och Bodil Sandin.

Vill man nå personalutskottet kan man kontakta Jonas Ahlforn von Beetzen.