Kontakt

Adress: Sörbykyrkan, Senapsvägen 24, 702 18 Örebro
Telefon: 019 – 33 55 46

E-post: info@sorbykyrkan.nu

Plusgiro: 47 45 20-4
Bankgiro: 954-4834
Swedbank-konto: 8452-5, 924 319 184-9
Swish-konto: 123 555 78 97

Lat: N 59° 15´ 20″ Long: E 15° 13´ 30″
Sörbykyrkan på Google Maps

Anställda medarbetare

Angela Berger

Angela Berger

Operativ ledare

Epost: angela@sorbykyrkan.nu

Telefon: 0707-97 44 40

Kontaktperson för: Samordning, Kommunikation, Volontärsstöd, Fastighetsförvaltning

Porträttbild av Johanna Damberg

Johanna Damberg

Kyrkomusiker, Barn- och familjeledare

Epost: johanna@sorbykyrkan.nu

Telefon: 072-028 77 16

Kontaktperson för: Musik i gudstjänst, barn 9-12 år och familj, Bibeläventyret

Portträttbild på Jonas Ahlforn von Beetzen

Jonas Ahlforn von Beetzen

Samarbetskyrkopräst, Verksamhetsansvarig

Epost: jonas.ahlforn@svenskakyrkan.se

Telefon: +46 (0) 19 – 15 47 33, 076 772 03 90

Porträttbild av Josefine Wämmerfors

Josefine Wämmerfors

Kyrkomusiker

Epost: josefine@sorbykyrkan.nu

Telefon: 019-33 55 46

Kontaktperson för: Musik i gudstjänst och gospelkör, skapande verksamhet

Porträttbild av Lisa Sjökvist

Lisa Sjökvist

Husföreståndare

Epost: lisa@sorbykyrkan.nu

Telefon: 019-33 55 46

Kontaktperson för: lokalbokningar, mat och kök

Porträtt av Sylvester Liyanage

Sylvester Liyanage

Präst

Epost: sylvester@sorbykyrkan.nu

Telefon: 073-822 78 71

Ideella medarbetare

Porträtt av Elinne Krieg

Elinne Krieg

Epost: elinnekrieg@gmail.com

Telefon: 076-3692103

Kontaktperson för: Ungdomsgruppen på fredagar

Porträttbild på Emilia Rosberg

Emilia Rosberg

Epost: em.rosberg@gmail.com

Telefon: 070-7732240

Kontaktperson för: Ungdomsgruppen på fredagar

Porträttbild på Hans Fredlund

Hans Fredlund

Epost: hans.fredlund.hf@gmail.com

Telefon: 070-329 99 65

Kontaktperson för: Diakoni och dem som vill vara med i en mindre grupp ex. samtalsgrupp, hemgrupp, bönegrupp och bibelgrupp.

Porträttbild på Simon Wämmerfors

Simon Wämmerfors

Epost: simonwammerfors@gmail.com

Telefon: 070-948 02 96

Kontaktperson för: Hemsida, sociala medier och trycksaker.

Missionsföreningens styrelse och utskott

Verksamheten i Sörbykyrkan drivs av en missionsförening där många av de aktiva i gemenskapen är medlemmar.

Styrelsen

Styrelsens syfte är att ledd av den Helige Ande lyssna in Gud och församlingen, förvalta och ge inriktning och styra organisationen utifrån visionen så att fler kan upptäcka, växa i och dela Kristus.

Styrelsens medlemmar är:

Porträtt av Anders Hermansson

Anders Hermansson

Styrelseledamot

Epost: aehermansson@gmail.com

Telefon: 070-181 00 41

Kontaktperson för: Ljud, bild samt IT-frågor.

Porträtt av Andreas Eklund

Andreas Eklund

Ordförande

Epost: ordforande@sorbykyrkan.nu

Telefon: 0737-22 46 01

Kontaktperson för: Styrelsen, styrelsefrågor, föreningsfrågor, mål och värderingar.

Porträttbild på Barbro Jonsson

Barbro Jonsson

Styrelseledamot, sekreterare

Epost: barbro.jonsson14@gmail.com

Telefon: 073-610 72 70

Kontaktperson för: Information och kommunikation

Porträtt av Bodil Sandin

Bodil Sandin

Styrelseledamot, vice ordförande

Epost: ilembula@hotmail.com

Telefon: 070-238 90 89

Kontaktperson för: Kontakter med EFS, Kontakter med St Aho, Missionsarbete i utlandet.

Porträttbild på Elin Nordenstam

Elin Nordenstam

Styrelseledamot

Epost: elin.nordenstam@gmail.com

Kontaktperson för: Protokoll och Örebro kristna råd

Porträttbild på Emma Cronberg

Emma Cronberg

Suppleant

Porträttbild på Jonas Damberg

Jonas Damberg

Styrelseledamot, vice kassör

Epost: Jonas_damberg@hotmail.com

Telefon: 070-240 68 65

Kontaktperson för: Ekonomi och givande

Porträttbild på Pär Lindberg

Pär Lindberg

Styrelseledamot

Epost: parlindberg93@gmail.com

Telefon: 0737-81 03 53

Kontaktperson för: Samarbete med Svenska kyrkan/Almby församling, samarbetskommittén

Styrelsens utskott

Till styrelsen finns relaterade utskott som arbetar med olika sakfrågor, förbereder inför beslut eller driver delar av det praktiska arbetet.

Fastighetsutskottet

Utskottet har till uppgift att uppdatera, utveckla och underhålla kyrkans lokaler utifrån Sörbykyrkans vision så att människor kan samlas under goda förhållanden och att fler därigenom kan upptäcka, växa i och dela Kristus.

Göran Berger leder utskottet och övriga medarbetare är Anders Hermansson och Angela Berger.

Vill man nå fastighetsutskottet kan man maila: fastighet@sorbykyrkan.nu.

Ekonomiutskottet

Utskottet arbetar aktivt utifrån vision och verksamhetsplan med ekonomiska frågor t ex budget, bokföring, givande, kapitalförvaltning, bidrag.

Utskottet leds av Jonas Damberg i samverkan med kassör Martin Frykberg och operativ ledare Angela Berger.

Vill man nå ekonomiutskottet kan man kontakta Jonas Damberg.

Ljud, bild och IT-utskottet

Utskottet ansvarar för att det finns ändamålsenlig och fungerande utrustning, som stöder kyrkans verksamhet.

Utskottet leds av Anders Hermansson, övriga medarbetare är Daniel Hasselström, Simon Wämmerfors och Martin Sjökvist.

Vill man nå detta utskott kan man kontakta Anders Hermansson.

Personalutskottet

Utskottet har som uppgift att värna goda förutsättningar för arbetsledare och personal, för att de ska fungerar väl enskilt och tillsammans så att visionen förverkligas och målen uppfylls.

Utskottet leds av Jonas Ahlforn von Beetzen och övriga medarbetare är Anna Hasselström, Bodil Sandin och Barbro Jonsson.

Vill man nå personalutskottet kan man kontakta Jonas Ahlforn von Beetzen.