Kontakt

Adress: Sörbykyrkan, Senapsvägen 24, 702 18 Örebro

Telefon präst: 019 – 33 55 45
Telefon övriga: 019 – 33 55 46

E-post: info@sorbykyrkan.nu

Plusgiro: 47 45 20-4
Bankgiro: 954-4834
Swedbank-konto: 8452-5, 924 319 184-9
Swish-konto: 123 555 78 97

Lat: N 59° 15´ 20″ Long: E 15° 13´ 30″
Sörbykyrkan på Google Maps

Anställda medarbetare

Porträttbild av Johanna Damberg

Johanna Damberg

Kyrkomusiker

Epost: johanna@sorbykyrkan.nu

Telefon: 019-33 55 46, 072-028 77 16

Kontaktperson för: Musik i gudstjänst, barnkör och söndagsskola

Portträttbild på Jonas Ahlforn von Beetzen

Jonas Ahlforn von Beetzen

Samarbetskyrkopräst

Epost: jonas.ahlforn@svenskakyrkan.se

Telefon: +46 (0) 19 – 15 47 33, 076 772 03 90

Porträttbild av Josefine Wämmerfors

Josefine Wämmerfors

Kyrkomusiker

Epost: josefine@sorbykyrkan.nu

Telefon: 019-33 55 46

Kontaktperson för: Musik i gudstjänst och gospelkör

Porträttbild av Lisa Sjökvist

Lisa Sjökvist

Epost: lisa@sorbykyrkan.nu

Telefon: 019-33 55 46

Kontaktperson för: bokningar, mat och kök

Liv Stenlund

Administratör

Epost: liv@sorbykyrkan.nu

Telefon: 073-809 15 90

Porträtt av Sylvester Liyanage

Sylvester Liyanage

Präst

Epost: sylvester@sorbykyrkan.nu

Telefon: 073-822 78 71

Ideella medarbetare

Bild saknas

Affe

Ungdomsledare

Telefon: 070-69 69 852

Kontaktperson för: Ungdomsledare för ungdomar 13-15 år

Bild saknas

Barbro Jonsson

Epost: barbro.jonsson14@gmail.com

Telefon: 073-610 72 70

Kontaktperson för: Fika- och välkomst- värdar, tillsammans med Lisa och Liv. Strategisk bön tisdagar, tillsammans med Sylvester.

Bild saknas

Daniel Avaheden

Epost: daniel.avaheden@gmail.com

Telefon: 0703-64 88 05

Kontaktperson för: Ljud/bild, huvudledare för Nära-arbetet.

Bild saknas

Hans Fredlund

Epost: hans.fredlund.hf@gmail.com

Telefon: 070-329 99 65

Kontaktperson för: Diakoni och dem som vill vara med i en mindre grupp ex. samtalsgrupp, hemgrupp, bönegrupp och bibelgrupp.

Porträtt av Simon Wämmerfors

Simon Wämmerfors

Epost: simonwammerfors@gmail.com

Telefon: 070-948 02 96

Kontaktperson för: Hemsida, sociala medier och trycksaker.

Bild saknas

Viktor Bäckström

Ungdomsledare

Epost: Viktor-5676@live.se

Telefon: 070-560 41 00

Kontaktperson för: Ungdomsledare för ungdomar 16-20 år

Missionsföreningens styrelse

Verksamheten i Sörbykyrkan drivs av en missionsförening där många av de aktiva i gemenskapen är medlemmar. Styrelsen ansvarar för bl.a. personal, ekonomi, förvaltning och inriktning.

Porträtt av Anders Hermansson

Anders Hermansson

Styrelseledamot

Epost: a.hermansson@tele2.se

Telefon: 070-181 00 41

Kontaktperson för: Ljud, bild samt IT-frågor.

Porträtt av Andreas Eklund

Andreas Eklund

Ordförande

Epost: ordforande@sorbykyrkan.nu

Kontaktperson för: Styrelsen, föreningsfrågor, styrelsefrågor samt pastoratskontakter.

Porträtt av Bodil Sandin

Bodil Sandin

Styrelseledamot

Epost: ilembula@hotmail.com

Telefon: 019-36 13 15, 070-238 90 89

Kontaktperson för: Missionsarbete i utlandet, personalutskottet.

Bild saknas

Jonas Damberg

Styrelseledamot

Porträtt av Klara Warenmark

Klara Warenmark

Styrelseledamot

Bild saknas

Magdalena Andersson

Styrelseledamot

Epost: evamagdalena.andersson@gmail.com

Telefon: 073-020 90 64

Bild saknas

Pär Lindberg

Styrelsesuppleant