Om Sörbykyrkan

Vi är

Sörbykyrkan är en kyrka inom Svenska kyrkan och Almby församling, men verksamheten bedrivs av en så kallad missionsförening, ansluten till Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS). I Sörbykyrkan vill vi låta Jesus vara vårt självklara centrum. Den som leder gudstjänst, besöker gamla och sjuka, kokar kyrkkaffe eller städar toaletterna gör det utifrån Jesu kärlek till oss. Söndagens gudstjänst med kyrkkaffet är den stora samlingspunkten. Du är lika välkommen oavsett om du vill ligga lågt eller engagera dig i verksamheten.

Vi tror

Som en del av Svenska kyrkan delar vi den evangelisk-lutherska bekännelsen. I Sörbykyrkan innebär detta ett tydligt fokus på evangeliet, det glada budskapet som talar om att det finns en väg för varje människa till Gud genom Jesus Kristus. Vår längtan är att allt fler ska få upptäcka honom.

Vi gör

Sörbykyrkan är en kyrka med aktiviteter och verksamhet för alla åldrar och olika intresseområden. En hel del kretsar kring körsång och musik, men också en rad andra aktiviteter erbjuds. Oavsett din egen tro eller ståndpunkt är du välkommen att delta i Sörbykyrkans verksamhet, men vår längtan är du ska få chansen att lära känna Jesus här mitt ibland oss.

Missionsföreningen

Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (EFS) är en självständig organisation inom Svenska kyrkan, “med syfte att på den evangelisk-lutherska bekännelsens grund främja Kristi rikes tillväxt”. EFS bildades 1856 och blev ett viktigt organ för den inomkyrkliga, lågkyrkliga evangeliska väckelsen. Rörelsen har i mycket präglats av Carl Olof Rosenius. EFS lägger stor vikt vid den personliga omvändelsen och lekmannaverksamheten.

I Sverige är EFS indelat i 7 distrikt och Örebro hör till EFS mittsverige, sammanlagt finns det mer än 400 EFS-föreningar spridda över landet. Redan 1866 utsändes de första missionärerna. EFS har bl.a. nära samarbete med kyrkor i Etiopien, Eritrea, Tanzania och Indien, samt periodvis olika hjälpinsatser i Somalia.

EFS driver Johannelunds teologiska högskola för prästutbildning, fristående teologiska kurser, bibelskola och dessutom åtta folkhögskolor i Sverige.

Alla medlemmar i EFS får varje månad en medlemstidning Budbäraren.

Ett uttryck för EFS nära relation till Svenska kyrkan är samarbetskyrkorna. En av dessa är Sörbykyrkan i Örebro som är en av kyrkorna i Almby församling som ligger i södra delen av staden.

Läs vidare

Byggnaden Sörbykyrkan
Gamla Lutherska missionshuset