Om Sörbykyrkan

Sörbykyrkans vision

Genom Guds nåd vill vi utrusta människor till att upptäcka, växa i och dela Jesus i vårt samhälle och vår värld, så att Guds rike blir känt

Vår vision bygger på dessa två bibelord:

Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd & du skall älska din nästa som dig själv.

Matt 22:37

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.

Matt 28:19

Vi är

Sörbykyrkan är en kyrka inom Svenska kyrkan och Almby församling, men verksamheten bedrivs av en så kallad missionsförening, ansluten till Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS). I Sörbykyrkan vill vi låta Jesus vara vårt självklara centrum. Den som leder gudstjänst, besöker gamla och sjuka, kokar kyrkkaffe eller städar toaletterna gör det utifrån Jesu kärlek till oss. Du är lika välkommen oavsett om du vill ligga lågt eller engagera dig i verksamheten.

Vi tror

Som en del av Svenska kyrkan delar vi den evangelisk-lutherska bekännelsen. I Sörbykyrkan innebär detta ett tydligt fokus på evangeliet, det glada budskapet som talar om att det finns en väg för varje människa till Gud genom Jesus Kristus. Vår längtan är att allt fler ska få upptäcka honom.

Vi gör

Sörbykyrkan är en kyrka med aktiviteter och verksamhet för alla åldrar och olika intresseområden. En hel del kretsar kring körsång och musik, men också en rad andra aktiviteter erbjuds. Oavsett din egen tro eller ståndpunkt är du välkommen att delta i Sörbykyrkans verksamhet, men vår längtan är du ska få chansen att lära känna Jesus här mitt ibland oss.

EFS

Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (EFS) är en självständig organisation inom Svenska kyrkan, ”med syfte att på den evangelisk-lutherska bekännelsens grund främja Kristi rikes tillväxt”. EFS bildades 1856 och blev ett viktigt organ för den inomkyrkliga, lågkyrkliga evangeliska väckelsen. Rörelsen har i mycket präglats av Carl Olof Rosenius. EFS lägger stor vikt vid missionen, den personliga omvändelsen och lekmannaverksamheten.

Redan 1866 utsändes de första missionärerna. EFS har bl.a. nära samarbete med kyrkor i Etiopien, Eritrea, Tanzania och Indien, samt periodvis olika hjälpinsatser i Somalia.

I Sverige är EFS indelat i 7 distrikt och vår förening hör till EFS mittsverige. Sammanlagt finns det mer än 400 EFS-föreningar spridda över landet.

EFS driver Johannelunds teologiska högskola för prästutbildning, fristående teologiska kurser, bibelskola och dessutom åtta folkhögskolor i Sverige.

Alla medlemmar i någon EFS-ansluten förening får varje månad medlemstidningen Budbäraren.

Ett uttryck för EFS nära relation till Svenska kyrkan är samarbetskyrkorna. En av dessa är Sörbykyrkan i Örebro som är en av kyrkorna i Almby församling som ligger i södra delen av staden.

Bli medlem i föreningen

Att bli medlem i föreningen är ett sätt att fördjupa sitt engagemang i Sörbykyrkan. Alla som stödjer målsättningarna i våra stadgar är välkomna att bli medlem. Du får då rösträtt vid årsmötet. Innan du blir medlem bokar vi in en träff där vi berättar mer om medlemskapet och föreningen. Kontakta Fredrik eller Angela om du är intresserad eller vill veta mer.