Söndag i Sörbykyrkan – kom med förväntan och gå med förtröstan

Visa alla Programpunkter

Höstens gudstjänstupplägg – ”Varannan vecka”. Under hösten öppnar vi till viss del upp våra gudstjänster på söndagarna. Upplägget blir ett varannan vecka-system.

Jämna söndagar = Jämt i kyrkan

Jämna veckor (start 23 augusti) firar vi mässa 10.00 i kyrksalen (max 50 personer) och har samtidigt vår söndagsskola Happy Sunday! I lilla caféet (max 50 personer). 18:00 firar vi gudstjänst, musik med undervisning i kyrksalen (max 50 personer).

Gläds åt att på nytt få möjlighet att mötas i kyrkan, fira Gudstjänst och samtala med varandra! Men glöm inte bort att visa omsorg genom att tvätta händer, håll avstånd och var frisk när du kommer till kyrkan!

Mässa kl. 10.00

I kyrksalen, ingång från klockstapeln, tills vidare max 50 personer, Efteråt är det kyrkfika. Mässans fokus är att få tacka, ära och ta emot Jesus Kristus. Under nattvarden så är alla välkomna fram i kyrksalen – är du inte döpt, eller av annat skäl inte vill ta emot bröd och vin, så lägg din hand på din axel så ges du Guds välsignelse.

Happy Sunday! kl. 10.00

I Lilla Caféet ingång vid klockstapeln, tills vidare max 50 personer. Upplägget är att vi stänger av kyrkan i två sektioner och man får inte gå mellan sektionerna, så föräldrarna får välja i vilken dom ska vara i och sedan stanna där. Efteråt är det kyrkfika för båda samlingarna.

Musik med undervisning kl. 18.00

Gudstjänst med fokus på lovsång och undervisning, tills vidare max 50 personer. Fika efter gudstjänsten.

Ojämna söndagar = Onlinegudstjänst

Ojämna veckor (start 30 augusti) 10.00 sänder vi en direktsänd gudstjänst där du deltar i gudstjänsten hemifrån. Sändningen går att ta del av här på hemsidan eller på Sörbykyrkans facebook-sida.

Möjliggörare

För att det praktiska runt våra Gudstjänster på söndagarna ska fungera inbjuder vi er alla att på olika sätt vara med i arbetet kring gudstjänsterna så att de fungerar, känns välkomnande och vi kan erbjuda fika!

Vad skulle du kunna vara med och hjälpa till med kring våra Gudstjänster? Målsättningen är möjliggöra för fler att utrustas för ett liv i Kristus! Samtidigt som det vi gör är till välsignelse för andra önskar vi att gemenskapen kring olika arbetsuppgifter också ska bli dig till välsignelse. Du kan läsa mer om Söndagsteam här och anmäla ditt intresse.

Har du inte möjlighet att medverka praktiskt kring våra Gudstjänster vill vi uppmuntra dig att be för Sörbykyrkans arbete, personal och frivilliga! Med förväntan om att det vi är och gör ska vara Gud till ära och människor till tjänst!