Söndag i Sörbykyrkan – kom med förväntan och gå med förtröstan

Möjliggörare

För att det praktiska runt våra Gudstjänster på söndagarna ska fungera inbjuder vi er alla att på olika sätt vara med i arbetet kring gudstjänsterna så att de fungerar, känns välkomnande och vi kan erbjuda fika!

Vad skulle du kunna vara med och hjälpa till med kring våra Gudstjänster? Målsättningen är möjliggöra för fler att utrustas för ett liv i Kristus! Samtidigt som det vi gör är till välsignelse för andra önskar vi att gemenskapen kring olika arbetsuppgifter också ska bli dig till välsignelse. Du kan läsa mer om Söndagsteam här och anmäla ditt intresse.

Har du inte möjlighet att medverka praktiskt kring våra Gudstjänster vill vi uppmuntra dig att be för Sörbykyrkans arbete, personal och frivilliga! Med förväntan om att det vi är och gör ska vara Gud till ära och människor till tjänst!