Näragrupper

Visa alla Programpunkter

Kick-off för intresserade och nuvarande grupper i januari/februari. Mer info kommer.

Illustration av kaffekopp med frågetecken

Vad är en NÄRA-GRUPP?

Alla kristna har gåvor som vi fått för att hjälpa och välsigna varandra. I Söndagens gudstjänst samlas vi som församling för tillbedjan, mässa och undervisning. I våra Nära-grupper kan den tillbedjan och undervisningen bli mer fördjupad genom personliga samtal, bön och bibelläsning.

Syfte

Att samlas i öppenhet för Guds Ord, Guds Ande och vår nästa
i gästfrihet, bön, samtal, bibelläsning och tillbedjan i vardagsmiljö
så att människor växer i lärjungaskap och delar Guds rike i sin vardag.

Välkommen!

Kontakt för att komma med i en NÄRA-grupp: Hans Fredlund

Kontakt för att starta upp en NÄRA-grupp: Daniel Avaheden

Om du är ny i kristen tro rekommenderar vi vår alphakurs på tisdagar.

Tips på material till Nära-grupper

I höst tipsar vi om att varannan vecka följa bönekursen från alpha utifrån Vår Fader parallellt med Kjell-Axel Johanssons undervisning och varannan vecka följa Torbjörn Edebols undervisning i del 2.

Bönekursen finns tillgänglig här: https://sites.google.com/view/bonekursen/Filmer2018

Våra nära-grupper

Masiljen

Det är en nära-grupp bestående av flera familjer som träffas alla åldrar tillsammans för att växa i tro. Hela familjen är delaktig i hela samlingen och varje familj har förberett och leder en punkt i programmet. till exempel bön eller sång.

Alla som vill får vara med och det finns inget krav på att man måste vara småbarnsfamilj. Men kvällen är upplagd så att det passar barn i alla åldrar.

Masiljen träffas på fredagar, ca 1 gång i månaden. De träffas hemma hos varandra.

Bönegruppen

En nära-grupp med personer i blandade åldrar. De utgår ifrån de “fyra benen”. De beskriver att de vill vara en grupp som visar omsorg om varandra och där de får dela problem och glädjeämnen när de ses. De vill bära varandra i bön och läsa bibeln tillsammans under träffarna. Gruppen vill även verka för att vara ett bönestöd för församlingen och omvärlden. gruppen följer just nu materialet “Böneskolan”. De träffas varannan måndag och har träffarna i olika hem.

Unga vuxna-gruppen

En student/unga vuxna-grupp med inriktning på växande genom bibelläsning, samtal och bön. Gruppen ses på måndagar och turas om att vara hos samtliga i gruppen. De ses från kl.18.00 till ca 20.30.

Om någon av dessa grupper låter intressant eller om du bara vill veta mer om Nära-grupperna ta kontakt med Hans Fredlund.