Näragrupper

Visa alla Programpunkter
Illustration av kaffekopp med frågetecken

Vad är en NÄRA-GRUPP?

Alla kristna har gåvor som vi fått för att hjälpa och välsigna varandra. I Söndagens gudstjänst samlas vi som församling för tillbedjan, mässa och undervisning. I våra Nära-grupper kan den tillbedjan och undervisningen bli mer fördjupad genom personliga samtal, bön och bibelläsning.

Syfte

Att samlas i öppenhet för Guds Ord, Guds Ande och vår nästa
i gästfrihet, bön, samtal, bibelläsning och tillbedjan i vardagsmiljö
så att människor växer i lärjungaskap och delar Guds rike i sin vardag.

Välkommen!

Kontakt för att komma med i en NÄRA-grupp: Hans Fredlund

Kontakt för att starta upp en NÄRA-grupp: Daniel Avaheden

Om du är ny i kristen tro rekommenderar vi vår alphakurs på tisdagar.

Våra nära-grupper

Online-NÄRAgrupp

En nära-grupp där vi möts online för bibelstudium, för delande och för att be tillsammans. Detta är en bra gemenskap för dig som tillhör en riskgrupp eller om du av andra anledningar inte har haft möjlighet att delta i någon annan nära-grupp eller söndagarnas gudstjänster.

Gruppen träffas under sju onsdagkvällar 20.00–21.00 med start 13 maj 2020 och undervisningen sker utifrån Filipperbrevet.

Anmälan

Varmt välkommen med din anmälan!

Bönegruppen

En nära-grupp med personer i blandade åldrar. De utgår ifrån de “fyra benen”. De beskriver att de vill vara en grupp som visar omsorg om varandra och där de får dela problem och glädjeämnen när de ses. De vill bära varandra i bön och läsa bibeln tillsammans under träffarna. Gruppen vill även verka för att vara ett bönestöd för församlingen och omvärlden. gruppen följer just nu materialet “Böneskolan”. De träffas varannan måndag och har träffarna i olika hem.

Unga vuxna-grupper

Det finns två student/unga vuxna-grupp med inriktning på växande genom bibelläsning, samtal och bön. Grupperna ses på måndagar respektive tisdagar klockan 18:00 till ca 20:30 och turas om att vara hos hemma hos de i gruppen.

Om någon av dessa grupper låter intressant eller om du bara vill veta mer om Nära-grupperna ta kontakt med Hans Fredlund.