Näragrupper

Visa alla Programpunkter
Illustration av kaffekopp med frågetecken

Vad är en NÄRA-GRUPP?

Alla kristna har gåvor som vi fått för att hjälpa och välsigna varandra. I Söndagens gudstjänst samlas vi som församling för tillbedjan, mässa och undervisning. I våra Nära-grupper kan den tillbedjan och undervisningen bli mer fördjupad genom personliga samtal, bön och bibelläsning.

Syfte

Att samlas i öppenhet för Guds Ord, Guds Ande och vår nästa
i gästfrihet, bön, samtal, bibelläsning och tillbedjan i vardagsmiljö
så att människor växer i lärjungaskap och delar Guds rike i sin vardag.

Välkommen!

Kontakt för att komma med i en NÄRA-grupp: Hans Fredlund

Kontakt för att starta upp en NÄRA-grupp: Daniel Avaheden

Om du är ny i kristen tro rekommenderar vi vår alphakurs på tisdagar.

Våra nära-grupper

Bönegruppen

En nära-grupp med personer i blandade åldrar. De beskriver att de vill vara en grupp som visar omsorg om varandra och där de får dela problem och glädjeämnen när de ses. De vill bära varandra i bön och läsa Bibeln tillsammans under träffarna. Gruppen vill även verka för att vara ett bönestöd för församlingen och omvärlden. De träffas varannan måndag och har träffarna i olika hem.

Unga vuxna-grupper

Det finns två student/unga vuxna-grupp med inriktning på växande genom bibelläsning, samtal och bön. Grupperna ses på måndagar respektive tisdagar klockan 18:00 till ca 20:30 och turas om att vara hos hemma hos de i gruppen.

Om någon av dessa grupper låter intressant eller om du bara vill veta mer om Nära-grupperna ta kontakt med Hans Fredlund.