Vill du hjälpa till att ordna med kyrklunchen på söndagarna?

Det behövs personer som dukar fram samt diskar och ställer i ordning efter lunchen. Om du kan hjälpa till med detta, vid ett eller flera tillfällen, så skriv upp dig på listan som finns på dörren till församlingsalen eller kontakta Britten, britten@sorbykyrkan.nu.