Viktiga datum i vår

29–30 januari: Bibelhelg med Anders Sjöberg (teol. lic., fd. Missionsföreståndare EFS).
En helg då Anders leder Bibelstudier och vi umgås kring Ordet och med varandra. Detta är en särskild möjlighet för ”påfyllning” och fördjupning i vår tro.

6 mars: Årsmöte Sörbykyrkan
Föreningens årsmötesförhandlingar. Alla medlemmar är välkomna.

11–13 mars: Församlingshelg Solliden
Vi får chansen att på nytt träffas på vår fina gård strax utanför Örebro för att umgås, äta gott, be, sjunga och fira gudstjänst.

8–10 april: Distriktets årskonferens
EFS Mittsverige har sin årskonferens i Sörbykyrkan. Hundratals andra från föreningar i vårt distrikt kommer hit och föredrag, gudstjänster och årsmöte står på agendan. Detta är väldigt roligt men kommer också att kräva en stor arbetsinsats från oss i Sörbykyrkan. Din insats är viktig och behövs!