Var en förvaltare i Guds rike!

Vi har av Gud fått förtroendet att förvalta. Detta gäller allt från vårt eget liv till den lilla myran som stretar med sitt lilla strå. Inget av detta förvaltarskap klarar vi ensamma, allt hänger ihop. En enorm utmaning när vi individuellt ser på uppdraget men gemensamt är det inte omöjligt. Som kyrka har vi därför organiserat oss. I vårt fall så uttrycks det gemensamma förvaltarskap i form av en distriktskyrka inom Almby församling. Genom församlingsmedlemmarnas kyrkoavgifter så finansierar vi delar av verksamheten. Vi kan därför frimodigt inbjuda alla till en bred och djup verksamhet.

Nu sjunker antalet medlemmar i Svenska kyrkan och därmed kyrkoavgifterna. Men intresset för Sörbykyrkans gemenskap och verksamhet går åt det motsatta hållet, den ökar. Vi vill därför utmana dig som församlingsmedlem och kanske också EFS medlem att öka ditt engagemang och bli en månadsgivare till Sörbykyrkan. Ditt regelbundna engagemang och gåva är alltså avgörande om vi skall kunna fortsätta att förvalta det gemensamma uppdrag Gud gett oss.

Konkret uttrycks detta i gemensamma förvaltarskap i gudstjänster, öppen förskola, husgrupper, öppen kvällsmat, körer, konfi rmandgrupper, läger, dagledigträff ar, dop, begravningar, söndagsskola, ungdomsgrupper, kyrkofastigheten mm. Kontakta gärna någon i styrelsen och prata om denna vår uppmaning.

Vi har satt upp ett särskilt gåvokonto i Swedbank för dig som vill vara med och ge regelbundet.

Likheten mellan oss och myran och vårt förvaltarskap är att det lilla blir något stort. Kanske mycket större än vi som dödliga människor kan förstå. Något vi får klarhet över den dagen vi möter vår frälsare och Gud, Jesus Kristus.

Mattias Winberg, missionsföreningens ordförande