Välkommen till församlingsAlpha

Alpha-logotyp

AlphaVad är församlingsAlpha?
FörsamlingsAlpha är en grundkurs i kristen tro främst riktad till den redan befintliga gudstjänstfirande gemenskapen. Det första syftet med detta är att blir stärkta som gemenskap i Kristus. Det blir en minibibelskola under tio av höstens och vinterns söndagförmiddagar där vi får chans att återupptäcka grunderna i vår tro. Vi får också möjlighet att komma närmare varandra genom att dela våra tankar om tro i samtal med varandra. Det andra syftet är att få se Guds rike växa. Vi får redskap för att bättre kunna dela med oss av vår tro.

SöndagsskolAlpha
De söndagar som det är församlingsAlpha kommer det också finnas ”SöndagsskolAlpha” för barn mellan 4 och 10 år. Barnen kommer då att jobba med samma frågor kring kristen tro som de vuxna, men på sitt sätt.

Kostnad
Kursavgiften är 500 kronor per vuxen. Barn deltar gratis. I kursavgiften ingår frukost, fika och deltagarhäfte. Avgift för Alphahelgen om den Helige Ande tillkommer.

Vi gör det tillsammans
FörsamlingsAlpha är något vi gör tillsammans. För att det ska fungera behöver vi hjälpas åt med allt det som behövs göras kring våra samlingar. Din samtalsgrupp kommer att ha ansvar för frukosten ca var tredje gång, men vi behöver också hjälpas åt med andra praktiska bitar kring gudstjänsten.

Mer information och anmälan
På sidan för församlings-alpha finns mer information och program för de söndagar då det är Alpha. Där kan du snart också anmäla dig. Sista anmälningsdag är 1 juni.

För mer information ring 019-335546 eller prata med Gustav Hafström, Emma Cronberg, Barbro Jonsson eller Magnus Niklason.