Uppstartsträff för lovsångsledare

På söndag, 2 sep, kl 13.30-15.30 kommer det att vara en viktig introduktionsträff för dig som vill vara med och leda lovsång i våra del 2-gudstjänster med sång eller instrumentspel i höst.

En stor del av träffen kommer att ägnas åt att lära oss ett antal sånger ur Sörbykyrkans lovsångspärm.

Vår präst Jonas Ahlforn von Beetzen kommer att kort presentera upplägget “Söndag i Sörbykyrkan” och lovsångens plats i det. Undertecknad kommer också att dela några tankar och information.

Du får lämna dina kontaktuppgifter och berätta i vilken utsträckning och på vilket sätt du vill delta.

Varmt välkommen! / Josefine