Terminsstart för barnkören HAPPY!

Onsdag 7 september börjar barnkören igen!

Vi ses på onsdagar 16.30-17.30. Drop-in från 16.00 (mingel med frukt, spel, rita…).

Mycket sång och rörelse, men också lek, Bibelberättelser och samtal.

Kontakta Johanna för anmälan och mer info. Tel 0720-28 77 16 eller johanna@sorbykyrkan.nu

Kören riktar sig till barn i förskoleklass upp till åk 5.

I höst kommer det finnas möjlighet för dig i åk 4-5 att sjunga lite extra i samband med kören, 15.55-16.20. Begränsat antal platser.

Välkomna med!

 

PS. Vi byter nu namn från Mejramkören till HAPPY!