Insamling till renoveringen av kyrktorget

Inom kort kommer ett arbete påbörjas för en rejäl renovering av vårt kyrktorg. Förslaget som tagits fram och godkänts av föreningens styrelse kommer innebära ett ljusare och rymligare kyrktorg som kommer fungera bättre för de olika verksamheter som finns i Sörbykyrkan.

Din hjälp behövs!

Styrelsen har beslutat om en extrainsamling under december 2020 och januari 2021 med målet att samla in 25 000 kr extra för att täcka en del av kostnaden för renoveringen. Eftersom det vanliga givandet behövs lika mycket som förut hoppas vi att du vill vara med och hjälpa till med en extra insats!

Sätt att ge

Plusgiro: 47 45 20-4
Bankgiro: 954-4834
Swedbank-konto: 8452-5, 924 319 184-9
Swish-konto: 123 555 78 97 (meddelande: Kyrktorget)

Insamlat hittills