Views Navigation

Programpunkt Views Navigation

Today

Gudstjänst

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

TREDJE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Förlorad och återfunnen. Jes 51:1-3, Ef 2:1-10, Luk 15:8-10, Ps 119:170-176. Kollekt till Sörbykyrkans verksamhet.

Öppen Näragrupp

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

Välkommen att läsa Bibel och be med oss. 18:30 Mackfika19:00 Bibelsamtal – Jakobsbrevet20:00 Bön Ledare: Barbro och Bodil.

Konfirmationsgudstjänst

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

FJÄRDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Att inte döma. Sak 7:8-10, Rom 14:11-14, Joh 8:1-11, Ps 62:2-9. Sylvester Liyanage, Johanna Damberg. Kollekt till Sörbykyrkan arbete.

Öppen Näragrupp

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

Välkommen att läsa Bibel och be med oss. 18:30 Mackfika19:00 Bibelsamtal – Jakobsbrevet20:00 Bön Ledare: Barbro och Bodil.

Lekmannaledd gudstjänst

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

APOSTLADAGEN - Sänd mig. Jes 6:1-8, 1 Pet 2:4-10, Matt 16:13-20, Ps 40:6-12. Kollekt till Sörbykyrkan arbete.

Öppen Näragrupp

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

Välkommen att läsa Bibel och be med oss. 18:30 Mackfika19:00 Bibelsamtal – Jakobsbrevet20:00 Bön Ledare: Barbro och Bodil.

Lekmannaledd gudstjänst

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

SJÄTTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Efterföljelse. Am 7:10-15, 1 Thess 2:1-8, Matt 16:24-27, Ps 15. Kollekt till Sörbykyrkan arbete.

Öppen Näragrupp

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

Välkommen att läsa Bibel och be med oss. 18:30 Mackfika19:00 Bibelsamtal – Jakobsbrevet20:00 Bön Ledare: Barbro och Bodil.

Lekmannaledd gudstjänst

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

KRISTI FÖRKLARINGS DAG - Jesus förhärligad. 2 Mos 34:27-35, 2 Kor 3:9-18, Mark 9:1-13, Ps 89:12-18. Kollekt till Sörbykyrkan arbete.

Gudstjänst i Almby kyrkan

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

Vi hänvisar till gemensam gudstjäsnt i Almby kyrkan. ÅTTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Andlig klarsyn. Ords 7:1-3, 1 Kor 3:10-15, Matt 7:22-29, Ps 119:30-35.