Views Navigation

Programpunkt Views Navigation

Idag

Bönens och tröstens trädgård

Sörbykyrkan Senapsvägen 24Örebro,

18:30 Enkelt fika 19:00 Lekmanaledd gudstjänst Med inspiration från Martin Lönnebos bok.

Bönens och tröstens trädgård

Sörbykyrkan Senapsvägen 24Örebro,

18:30 Enkelt fika 19:00 Lekmanaledd gudstjänst Med inspiration från Martin Lönnebos bok.

Bönens och tröstens trädgård

Sörbykyrkan Senapsvägen 24Örebro,

18:30 Enkelt fika 19:00 Lekmanaledd gudstjänst Med inspiration från Martin Lönnebos bok.

Gudstjänst med nattvard

TOLFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Friheten i Kristus. 2 Mos 4:10-17, 2 Kor 3:4-8, Mark 7:31-37, Ps 145:13b-18. Kollekt till Sörbykyrkans arbete. Johanna Damberg, Sylvester Liyanage.

Öppen näragrupp

18:30 möts vi för att dela gemenskap över enkelt fika. 19:00 Samtal kring veckans kapitel från boken "Orubbligt HOPP" av Max Lucado. ca 20:00 Avslutas samlingen med bön. Ledare: Bodil […]

Gudstjänst med nattvard

TRETTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Medmänniskan. 1 Mos 4:8-12, 1 Joh 4:7-10, Luk 10:23-37, Ps 103:1-6. Kollekt till Diakonistiftelserna. Jonas Ahlforn von Beetzen, Josefine Wämmerfors.

Öppen näragrupp

18:30 möts vi för att dela gemenskap över enkelt fika. 19:00 Samtal kring veckans kapitel från boken "Orubbligt HOPP" av Max Lucado. ca 20:00 Avslutas samlingen med bön. Ledare: Bodil […]

Gudstjänst med nattvard

FJORTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Enheten i Kristus. Hes 37:15-22, Ef 4:1-6, Joh 17:9-11, Ps 95:1-7. Kollekt till Sörbykyrkans arbete. Jonas Ahlforn von Beetzen, Johanna Damberg.

Öppen näragrupp

18:30 möts vi för att dela gemenskap över enkelt fika. 19:00 Samtal kring veckans kapitel från boken "Orubbligt HOPP" av Max Lucado. ca 20:00 Avslutas samlingen med bön. Ledare: Bodil […]

Gemenskapsdag för alla åldrar!

Varför? Det finns flera anledningar till denna dagen. Här är några: Det är roligt och viktigt att få träffas lite mer som vanligt, efter ett långt uppehåll och kanske isolering och […]