Views Navigation

Programpunkt Views Navigation

Idag

Bönepromenad

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

Samling vid klockstapeln. Vi delar det som under veckan berört oss från bibeln och i våra liv. Vi promenerar och ber i området kring kyrkan. Samlingen avslutas med ett enkelt fika - […]

Högmässa i Almby kyrka

Almby kyrka Almbyvägen 4, Örebro

Midsommardagen - Skapelsen 1 Mos 9:8-17, Kol 1:21-23, Mark 6:30-44, Ps 104:1-13

Sommargudstjänst

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

Den helige Johannes Döparens dag - Den Högstes profet Jes 42:5-9, Apg 10:37-38, Luk 1:67-80, Ps 96 Sylvester Liyanage

Bönepromenad

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

Samling vid klockstapeln. Vi delar det som under veckan berört oss från bibeln och i våra liv. Vi promenerar och ber i området kring kyrkan. Samlingen avslutas med ett enkelt fika - […]

Sommargudstjänst

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

Tredje söndagen efter trefaldighet - Förlorad och återfunnen Jes 66:12-14, 1 Pet 5:5-11, Luk 15:11-32, Ps 119:170-176