Views Navigation

Programpunkt Views Navigation

Today

Gudstjänst

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro, Sverige

TIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Nådens gåvor. 2 Mos 19:3-8, Rom 12:3-8, Matt 18:18-22, Ps 28:6-9. Kollekt till Sörbykyrkans verksamhet.

Gudstjänst

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro, Sverige

ELFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Tro och liv. Am 5:21-24, Rom 7:14-25, Matt 21:28-31, Ps 143:6-10. Kollekt till Stadsmissionen.

Öppen NÄRA-grupp

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro, Sverige

Välkommen till vår gemenskap. 18:30 Gemenskap kring mackfika 19:00 Läser Markusevangeliet tillsammans utifrån 4U: Uppmuntran,Utmaning, Undran och Ultimat vers ca 20:00 Delar böneämnen, ber med och för varandra Varmt välkommen önskar Barbro och Bodil

Högmässa

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro, Sverige

TOLFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Friheten i Kristus. Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17, Ps 145:13b-18. Kollekt till Sörbykyrkans verksamhet.

Öppen NÄRA-grupp

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro, Sverige

Välkommen till vår gemenskap. 18:30 Gemenskap kring mackfika 19:00 Läser Markusevangeliet tillsammans utifrån 4U: Uppmuntran,Utmaning, Undran och Ultimat vers ca 20:00 Delar böneämnen, ber med och för varandra Varmt välkommen önskar Barbro och Bodil

Gudstjänst

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro, Sverige

TRETTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Medmänniskan. 5 Mos 15:7-11, Rom 13:8-10, Matt 5:38-48, Ps 103:1-6. Kollekt till Diakonistiftelserna.

Evenemangs-serie Söndagsskola

Söndagsskola

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro, Sverige

För barn 4-12 år. Samling med sång, Bibel, samtal, lek, gemenskap, fika m.m. i två åldersgrupper.Därefter aktiviteter, blandade åldrar.

Evenemangs-serie Öppen körövning

Öppen körövning

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro, Sverige

Sörbykyrkan Gospel & Worship är en 3–4-stämmig gospel- och popkör, och Sörbykyrkan är vårt hem. Vill du vara med? Välkommen till körövningarna som också innehåller en enkel andakt och fika.I höst kommer vi att leda församlingen i sång, medverka i Sörbykyrkans julkonsert och öva inför ytterligare ett speciellt tillfälle i början av våren. Är du […]

Öppen NÄRA-grupp

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro, Sverige

Välkommen till vår gemenskap. 18:30 Gemenskap kring mackfika 19:00 Läser Markusevangeliet tillsammans utifrån 4U: Uppmuntran,Utmaning, Undran och Ultimat vers ca 20:00 Delar böneämnen, ber med och för varandra Varmt välkommen önskar Barbro och Bodil