Views Navigation

Programpunkt Views Navigation

Idag

Öppen Näragrupp

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

Välkommen att läsa Bibel och be med oss. 18:30 Mackfika19:00 Bibelsamtal – Jakobsbrevet20:00 Bön Ledare: Barbro och Bodil.

Gudstjänst

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Vårt dop. 2 Mos 14:21-22, Tit 3:4-8, Joh 1:29-34, Ps 66:5-12. Jonas Ahlforn von Beetzen, Martin Sjökvist med team. Kollekt till Sörbykyrkan arbete.

Öppen Näragrupp

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

Välkommen att läsa Bibel och be med oss. 18:30 Mackfika19:00 Bibelsamtal – Jakobsbrevet20:00 Bön Ledare: Barbro och Bodil.

Högmässa

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

DEN HELIGE JOHANNES DÖPARENS DAG - Den Högstes profet. Jer 22:1-4, Apg 13:16-25, Luk 1:57-66, Ps 96. Kollekt till Sörbykyrkan arbete.

Öppen Näragrupp

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

Välkommen att läsa Bibel och be med oss. 18:30 Mackfika19:00 Bibelsamtal – Jakobsbrevet20:00 Bön Ledare: Barbro och Bodil.

Gudstjänst

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

TREDJE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Förlorad och återfunnen. Jes 51:1-3, Ef 2:1-10, Luk 15:8-10, Ps 119:170-176. Kollekt till Sörbykyrkans verksamhet.

Öppen Näragrupp

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

Välkommen att läsa Bibel och be med oss. 18:30 Mackfika19:00 Bibelsamtal – Jakobsbrevet20:00 Bön Ledare: Barbro och Bodil.

Konfirmationsgudstjänst

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

FJÄRDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Att inte döma. Sak 7:8-10, Rom 14:11-14, Joh 8:1-11, Ps 62:2-9. Sylvester Liyanage, Johanna Damberg. Kollekt till Sörbykyrkan arbete.

Öppen Näragrupp

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

Välkommen att läsa Bibel och be med oss. 18:30 Mackfika19:00 Bibelsamtal – Jakobsbrevet20:00 Bön Ledare: Barbro och Bodil.