Views Navigation

Programpunkt Views Navigation

Idag

Öppen Näragrupp

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

Välkommen att läsa Bibel och be med oss. 18:30 Mackfika19:00 Bibelsamtal – Jakobsbrevet20:00 Bön Ledare: Barbro och Bodil.

Mässa med dop

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

Femte söndagen i påsktiden. Temat är: Att växa i tro. Hosea 14:5-9, Första Johannesbrevet 3:18-24, Johannesevangeliet 15:10-17, Psaltaren 98:1-8. Välkomstbön: Gud, låt oss denna dag och varje dag få växa […]

Föreningsmöte

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

Möte både för dig som är medlem i missionsföreningen och för dig som inte är medlem men är intresserad av kyrkans arbete.

Öppen Näragrupp

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

Välkommen att läsa Bibel och be med oss. 18:30 Mackfika19:00 Bibelsamtal – Jakobsbrevet20:00 Bön Ledare: Barbro och Bodil.

Gudstjänst

Bönsöndagen Välkommen att fira Gudstjänst med sång, predikan och gemenskap. Alla barn i åldrarna 4-12 år är välkomna till Sörbykyrkans söndagsskola Happy Sundag. Barn under 4 år är självklart välkomna […]

Mässa

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

Söndagen före Pingst. Temat är: Hjälparen kommer. Femte Moseboken 31:6-8, Rommarbrevet 8:31-39, Johannesevangeliet 16:23-33, Psaltaren 33:18-22. Välkomstbön: Gud, vi söker oss till dig för att fyllas av din Ande och […]