Views Navigation

Programpunkt Views Navigation

Idag

Gudstjänst med nattvard

Sörbykyrkan Senapsvägen 24Örebro,

TJUGONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Att leva tillsammans. Rut 2:8-12, Apg 9:36-43, Mark 3:31-35, Ps 68:5-7. Kollekt till Sörbykyrkans arbete. Jonas Ahlforn von Beetzen, Josefine Wämmerfors.

Öppen näragrupp

18:30 möts vi för att dela gemenskap över enkelt fika. 19:00 Samtal kring veckans kapitel från boken "Orubbligt HOPP" av Max Lucado. ca 20:00 Avslutas samlingen med bön. Ledare: Bodil […]

Ledarkväll i Adolfsbergskyrkan

Adolfsbergskyrkan Glomman 127Örebro,

Välkommen till ledarkväll då vi samlas i Adolfsbergskyrkan. Det blir god mat, gemenskap, bön och ledarskapsundervisning om hur man leder ett team eller grupp, som kommer utrusta, stärka och välsigna […]

Gudstjänst

Sörbykyrkan Senapsvägen 24Örebro,

TJUGOFÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Samhällsansvar. Jer 29:4-7, Rom 13:7-10, Matt 22:15-22, Ps 40:14-18. Kollekt till SALT. Predikans tema: Hur förvandlar den Heliga Anden mig? Jonas Ahlforn von Beetzen, Josefine […]

Växthuset samtalsgrupper

Sörbykyrkan Senapsvägen 24Örebro,

Gruppsamtal utifrån predikan i din grupp alt. en öppen grupp. Du som vill kan också ha kyrkfika som vanligt. Varje grupp kommer att ha en samtalsledare som leder utifrån frågor som skickas […]

Öppen näragrupp

18:30 möts vi för att dela gemenskap över enkelt fika. 19:00 Samtal kring veckans kapitel från boken "Orubbligt HOPP" av Max Lucado. ca 20:00 Avslutas samlingen med bön. Ledare: Bodil […]

”Höst-häng” för alla åldrar

Denna eftermiddag blir det fokus på rörelseglädje, gemenskap och andakt. Samling 13.00 vid klockstapeln vid Sörbykyrkan. Sport, lekar och samtal i Sörbyängsskolans gympasal 13.15-14.45, under ledning av Julia Karlsson från KRIK (kristen […]

Gudstjänst med nattvard

Sörbykyrkan Senapsvägen 24Örebro,

TJUGOANDRA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Frälsningen. 1 Mos 45:4-8, 1 Pet 4:12-19, Matt 23:37-24:2, Ps 62:10-13. Kollekt till Sörbykyrkans arbete. Sylvester Liyanage, Johanna Damberg.

Öppen näragrupp

18:30 möts vi för att dela gemenskap över enkelt fika. 19:00 Samtal kring veckans kapitel från boken "Orubbligt HOPP" av Max Lucado. ca 20:00 Avslutas samlingen med bön. Ledare: Bodil […]

Gudstjänst

Sörbykyrkan Senapsvägen 24Örebro,

SÖNDAGEN EFTER ALLA HELGONS DAG - Vårt evighetshopp. Hes 37:12-14, Upp 22:1-5, Luk 12:4-7, Ps 116:1-9. Kollekt till Sörbykyrkans arbete. Predikans tema: Hur hör och förstår jag Guds röst? Jonas […]