Views Navigation

Programpunkt Views Navigation

Idag

Gudstjänst med nattvard

FJORTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Enheten i Kristus. Hes 37:15-22, Ef 4:1-6, Joh 17:9-11, Ps 95:1-7. Kollekt till Sörbykyrkans arbete. Jonas Ahlforn von Beetzen, Johanna Damberg.

Öppen näragrupp

18:30 möts vi för att dela gemenskap över enkelt fika. 19:00 Samtal kring veckans kapitel från boken "Orubbligt HOPP" av Max Lucado. ca 20:00 Avslutas samlingen med bön. Ledare: Bodil […]

Gemenskapsdag för alla åldrar!

Varför? Det finns flera anledningar till denna dagen. Här är några: Det är roligt och viktigt att få träffas lite mer som vanligt, efter ett långt uppehåll och kanske isolering och […]

Öppen näragrupp

18:30 möts vi för att dela gemenskap över enkelt fika. 19:00 Samtal kring veckans kapitel från boken "Orubbligt HOPP" av Max Lucado. ca 20:00 Avslutas samlingen med bön. Ledare: Bodil […]

Gudstjänst med nattvard

Sörbykyrkan Senapsvägen 24Örebro,

SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Döden och livet. Jes 26:19, 2 Kor 4:7-14, Joh 11:28-44, Ps 107:18-22. Kollekt till Sörbykyrkans arbete. Jonas Ahlforn von Beetzen, Sylvester Liyanage, Josefine Wämmerfors.

Öppen näragrupp

18:30 möts vi för att dela gemenskap över enkelt fika. 19:00 Samtal kring veckans kapitel från boken "Orubbligt HOPP" av Max Lucado. ca 20:00 Avslutas samlingen med bön. Ledare: Bodil […]

Växthuset samtalsgrupper

Sörbykyrkan Senapsvägen 24Örebro,

Gruppsamtal utifrån predikan i din grupp alt. en öppen grupp. Du som vill kan också ha kyrkfika som vanligt. Varje grupp kommer att ha en samtalsledare som leder utifrån frågor som skickas […]

Öppen näragrupp

18:30 möts vi för att dela gemenskap över enkelt fika. 19:00 Samtal kring veckans kapitel från boken "Orubbligt HOPP" av Max Lucado. ca 20:00 Avslutas samlingen med bön. Ledare: Bodil […]

Gudstjänst med nattvard

Sörbykyrkan Senapsvägen 24Örebro,

DEN HELIGE MIKAELS DAG - Änglarna. Dan 6:16-22, Upp 12:7-12, Luk 10:17-20, Ps 103:19-22. Kollekt till Sörbykyrkans arbete. Sylvester Liyanage, Johanna Damberg.