Views Navigation

Programpunkt Views Navigation

Idag

Bönens och tröstens trädgård

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

18:30 Enkelt fika 19:00 Lekmanaledd gudstjänst Med inspiration från Martin Lönnebos bok.

Gudstjänst

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

APOSTLADAGEN - Sänd mig. Hes 1:26-2:3, 8-10, 1 Tim 1:12-17, Luk 5:1-11, Ps 40:6-12. Jonas Ahlforn von Beetzen. Max 50 deltagare. Vi följer noga restriktionerna med anledning av pandemin och […]

Bönens och tröstens trädgård

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

18:30 Enkelt fika 19:00 Lekmanaledd gudstjänst Med inspiration från Martin Lönnebos bok.

Gudstjänst

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

SJÄTTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Efterföljelse. 3 Mos 19:1-2, 13-18, 1 Pet 1:13-16, Matt 5:20-26, Ps 15. Jonas Ahlforn von Beetzen, Johanna Damberg. Max 50 deltagare. Vi följer noga restriktionerna […]

Bönens och tröstens trädgård

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

18:30 Enkelt fika 19:00 Lekmanaledd gudstjänst Med inspiration från Martin Lönnebos bok.

Bönens och tröstens trädgård

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

18:30 Enkelt fika 19:00 Lekmanaledd gudstjänst Med inspiration från Martin Lönnebos bok.

Bönens och tröstens trädgård

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

18:30 Enkelt fika 19:00 Lekmanaledd gudstjänst Med inspiration från Martin Lönnebos bok.

Bönens och tröstens trädgård

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

18:30 Enkelt fika 19:00 Lekmanaledd gudstjänst Med inspiration från Martin Lönnebos bok.

Bönens och tröstens trädgård

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

18:30 Enkelt fika 19:00 Lekmanaledd gudstjänst Med inspiration från Martin Lönnebos bok.