Views Navigation

Programpunkt Views Navigation

Idag

Gudstjänst

Sörbykyrkan Senapsvägen 24Örebro,

ANDRA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Kallelsen till Guds rike. Sak 3:1-7, Upp 19:5-9, Luk 14:15-24, Ps 65:2-5. Välkomnande av vår nya anställda Angela. Jonas Ahlforn von Beetzen, Josefine Wämmerfors, Pär […]

Föreningsmöte

Flera viktiga ärenden kommer tas upp för information och samtal. Vi kommer att prata om verksamhetsplanering, förändringar i budget för 2021, budgetplaneringen för 2022, placeringar av föreningens tillgångar och nytt […]

Bönens och tröstens trädgård

Sörbykyrkan Senapsvägen 24Örebro,

18:30 Enkelt fika 19:00 Lekmanaledd gudstjänst Med inspiration från Martin Lönnebos bok.

Gudstjänst

Sörbykyrkan Senapsvägen 24Örebro,

TREDJE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Förlorad och återfunnen. Mik 7:18-20, Rom 5:6-11, Luk 15:1-7, Ps 119:170-176. Jonas Ahlforn von Beetzen, Josefine Wämmerfors. Max 50 deltagare. Vi följer noga restriktionerna med […]

Bönens och tröstens trädgård

Sörbykyrkan Senapsvägen 24Örebro,

18:30 Enkelt fika 19:00 Lekmanaledd gudstjänst Med inspiration från Martin Lönnebos bok.

Gudstjänst

Sörbykyrkan Senapsvägen 24Örebro,

DEN HELIGE JOHANNES DÖPARENS DAG - Den Högstes profet. Jes 49:1-2, Apg 19:4, Luk 1:5-17, Ps 96. Kyrktorgsinvigning. SylvesterLiyanage, Josefine Wämmerfors, martin Sjökvist. Max 50 deltagare. Vi följer noga restriktionerna […]

Bönens och tröstens trädgård

Sörbykyrkan Senapsvägen 24Örebro,

18:30 Enkelt fika 19:00 Lekmanaledd gudstjänst Med inspiration från Martin Lönnebos bok.

Gudstjänst

Sörbykyrkan Senapsvägen 24Örebro,

APOSTLADAGEN - Sänd mig. Hes 1:26-2:3, 8-10, 1 Tim 1:12-17, Luk 5:1-11, Ps 40:6-12. Jonas Ahlforn von Beetzen. Max 50 deltagare. Vi följer noga restriktionerna med anledning av pandemin och […]

Bönens och tröstens trädgård

Sörbykyrkan Senapsvägen 24Örebro,

18:30 Enkelt fika 19:00 Lekmanaledd gudstjänst Med inspiration från Martin Lönnebos bok.

Gudstjänst

Sörbykyrkan Senapsvägen 24Örebro,

SJÄTTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Efterföljelse. 3 Mos 19:1-2, 13-18, 1 Pet 1:13-16, Matt 5:20-26, Ps 15. Jonas Ahlforn von Beetzen, Johanna Damberg. Max 50 deltagare. Vi följer noga restriktionerna […]