Views Navigation

Programpunkt Views Navigation

Idag

HAPPY! Sunday

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

Utomhusaktiviteter på plats vid Sörbykyrkan. Drop-in mellan 10.00 och 12.00. Om du vill ta emot information om vår söndagsskola, anmäl dig här.

Videopoddgudstjänst

FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Vårt dop. Hes 36:25-28, Rom 6:3-11, Joh 3:1-8, Ps 66:5-12. Sylvester Liyanage

Gudstjänst med nattvard

Välkommen till årets första gudstjänst med nattvard i Sörbykyrkan. Vi kommer vara inomhus, max 50 personer. Ingen anmälan behövs.

Bönens och tröstens trädgård

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

18:30 Enkelt fika 19:00 Lekmanaledd gudstjänst Med inspiration från Martin Lönnebos bok.

Gudstjänst

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

ANDRA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Kallelsen till Guds rike. Sak 3:1-7, Upp 19:5-9, Luk 14:15-24, Ps 65:2-5. Välkomnande av vår nya anställda Angela. Jonas Ahlforn von Beetzen, Josefine Wämmerfors, Pär […]

Föreningsmöte

Flera viktiga ärenden kommer tas upp för information och samtal. Vi kommer att prata om verksamhetsplanering, förändringar i budget för 2021, budgetplaneringen för 2022, placeringar av föreningens tillgångar och nytt […]

Bönens och tröstens trädgård

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

18:30 Enkelt fika 19:00 Lekmanaledd gudstjänst Med inspiration från Martin Lönnebos bok.

Gudstjänst

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

TREDJE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Förlorad och återfunnen. Mik 7:18-20, Rom 5:6-11, Luk 15:1-7, Ps 119:170-176. Jonas Ahlforn von Beetzen, Josefine Wämmerfors. Max 50 deltagare. Vi följer noga restriktionerna med […]

Bönens och tröstens trädgård

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

18:30 Enkelt fika 19:00 Lekmanaledd gudstjänst Med inspiration från Martin Lönnebos bok.

Gudstjänst

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

DEN HELIGE JOHANNES DÖPARENS DAG - Den Högstes profet. Jes 49:1-2, Apg 19:4, Luk 1:5-17, Ps 96. Kyrktorgsinvigning. SylvesterLiyanage, Josefine Wämmerfors, martin Sjökvist. Max 50 deltagare. Vi följer noga restriktionerna […]