1. Programpunkter
  2. Gudstjänster

Views Navigation

Programpunkt Views Navigation

Today

Mässa

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

3:e söndagen i advent – Bana väg för Herren | Jes 40:1-8, Gal 3:21-29, Luk 3:1-15, Ps 146:3-9. Julbasar. Sylvester Liyanage, Josefine Wämmerfors. Kollekt till EFS Mission.

Gudstjänst

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

4:e söndagen i advent – Herrens moder | Jes 52:7-10, 2 Kor 1:17-22, Luk 1:39-45, Ps 145:8-13. Jonas Ahlforn von Beetzen. Kollekt till Sörbykyrkans verksamhet.

Samling kring krubban

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

Sylvester Liyanage, Josefine Wämmerfors.

Midnattsmässa

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

Julnatten – Den heliga natten | Jes 9:1a, 2-7, Heb 1:1-6, Luk 2:1-20, Ps 108:2-7. Jonas Ahlforn von Beetzen, Josefine Wämmerfors.