Views Navigation

Programpunkt Views Navigation

Today

Lekmannaledd gudstjänst

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

Apostladagen – Sänd mig | Hes 1:26-2:3, 8-10, 1 Tim 1:12-17, Luk 5:1-11, Ps 40:6-12. Johanna Damberg. Kollekt till Sörbykyrkans verksamhet.