Views Navigation

Programpunkt Views Navigation

Idag

Gudstjänst

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT - Guds rike är nära. Jes 35:1−10, Jak 5:7−11, Matt 13:31−34, Ps 85:9−14. Kollekt till ACT, Svenska kyrkans internationella arbete. Predikans tema: Medlem eller lärjunge? Jonas […]

Växthuset samtalsgrupper

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

Gruppsamtal utifrån predikan i din grupp alt. en öppen grupp. Du som vill kan också ha kyrkfika som vanligt. Varje grupp kommer att ha en samtalsledare som leder utifrån frågor som skickas […]