Views Navigation

Programpunkt Views Navigation

Idag

Gudstjänst

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

DOMSSÖNDAGEN - Kristi återkomst. Jes 65:17-19, 2 Pet 3:8-13, Matt 25:31-46, Ps 102:26-29. Kollekt till Sörbykyrkans arbete. Predikans tema: Vive Diem! Hur lever jag mina dagar med mening? Jonas Ahlforn […]

Växthuset samtalsgrupper

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

Gruppsamtal utifrån predikan i din grupp alt. en öppen grupp. Du som vill kan också ha kyrkfika som vanligt. Varje grupp kommer att ha en samtalsledare som leder utifrån frågor som skickas […]