Views Navigation

Programpunkt Views Navigation

Idag

Gudstjänst med nattvard

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

SÖNDAGEN FÖRE DOMSSÖNDAGEN - Vaksamhet och väntan. Sef 3:8-13, Upp 3:10-13, Matt 25:1-13, Ps 139:1-18. Kollekt till ACT, Svenska kyrkans internationella arbete. Sylvester Liyanage, Josefine Wämmerfors.