Views Navigation

Programpunkt Views Navigation

Idag

Gudstjänst med nattvard

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

TJUGOANDRA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Frälsningen. 1 Mos 45:4-8, 1 Pet 4:12-19, Matt 23:37-24:2, Ps 62:10-13. Kollekt till Sörbykyrkans arbete. Sylvester Liyanage, Johanna Damberg.