Views Navigation

Programpunkt Views Navigation

Idag

Gudstjänst

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

TJUGOFÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Samhällsansvar. Jer 29:4-7, Rom 13:7-10, Matt 22:15-22, Ps 40:14-18. Kollekt till SALT. Predikans tema: Hur förvandlar den Heliga Anden mig? Jonas Ahlforn von Beetzen, Josefine […]

Växthuset samtalsgrupper

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

Gruppsamtal utifrån predikan i din grupp alt. en öppen grupp. Du som vill kan också ha kyrkfika som vanligt. Varje grupp kommer att ha en samtalsledare som leder utifrån frågor som skickas […]