Views Navigation

Programpunkt Views Navigation

Idag

Gudstjänst med nattvard

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

TJUGONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Att leva tillsammans. Rut 2:8-12, Apg 9:36-43, Mark 3:31-35, Ps 68:5-7. Kollekt till Sörbykyrkans arbete. Jonas Ahlforn von Beetzen, Josefine Wämmerfors.