Views Navigation

Programpunkt Views Navigation

Idag

Gudstjänst

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

TACKSÄGELSEDAGEN - Lovsång. 1 Krön 29:10-14, 1 Thess 5:16-24, Luk 17:11-19, Ps 65:9-14. Kollekt till EFS Mission. Predikans tema: Vilken inflytande har Bibeln? Jonas Ahlforn von Beetzen, Johanna Damberg Efter […]

Växthuset samtalsgrupper

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

Gruppsamtal utifrån predikan i din grupp alt. en öppen grupp. Du som vill kan också ha kyrkfika som vanligt. Varje grupp kommer att ha en samtalsledare som leder utifrån frågor som skickas […]