Views Navigation

Programpunkt Views Navigation

Idag

Gudstjänst med nattvard

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

DEN HELIGE MIKAELS DAG - Änglarna. Dan 6:16-22, Upp 12:7-12, Luk 10:17-20, Ps 103:19-22. Kollekt till Sörbykyrkans arbete. Sylvester Liyanage, Johanna Damberg.