Views Navigation

Programpunkt Views Navigation

Idag

Gudstjänst med nattvard

FJORTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Enheten i Kristus. Hes 37:15-22, Ef 4:1-6, Joh 17:9-11, Ps 95:1-7. Kollekt till Sörbykyrkans arbete. Jonas Ahlforn von Beetzen, Johanna Damberg.