Views Navigation

Programpunkt Views Navigation

Idag

Happy Sunday!

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

Välkommen till vår söndagsskola Happy Sunday! som främst riktar sig till barn mellan 4 och 12 år. Max 50 personer. Drop-in från 9.30. Plats: Lilla cafét och barnlokalerna i Sörbykyrkan […]

Mässa

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

Vi firar mässa tillsamman på plats i Sörbykyrkan. Max. 50 personer kan vara på plats. Kyrkfika serveras efteråt. NITTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Trons kraft. Jos 2:1-15, Heb 11:29-33, Mark 2:1-12, Ps 73:23-26. Kollekt […]

Musik med undervisning

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

Max 50 personer. Fika efteråt. Sylvester Liyanage.