Views Navigation

Programpunkt Views Navigation

Idag

Högmässa

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

Första söndagen i fastan - Prövningens stund 1 Mos 3:1-13, Heb 5:7-10, Mark 1:12-13, Ps 31:2-6 Jonas Ahlforn von Beetzen

Featured

Årsmöte för EFS och SALT

Sörbykyrkan Senapsvägen 24, Örebro

Plats: Lilla caféet. Medlemmar har rösträtt men alla som är aktiva i Sörbykyrkan är välkomna att delta.