1. Programpunkter
  2. Almby kyrka
Today

Högmässa i Almby kyrka

Almby kyrka Almbyvägen 4, Örebro

Midsommardagen - Skapelsen 1 Mos 9:8-17, Kol 1:21-23, Mark 6:30-44, Ps 104:1-13

Högmässa i Almby kyrka

Almby kyrka Almbyvägen 4, Örebro

Annandag påsk - Möte med den uppståndne Jer 31:9-13, 1 Pet 1:18-23, Joh 20:19-23, Ps 16:6-11

Gudstjänst i Almby kyrka

Almby kyrka Almbyvägen 4, Örebro

TRETTONDEDAG JUL - Guds härlighet i Kristus 1 Kung 10:1-7, Ef 2:17-19, Matt 2:1-12 alt. Luk 11:29-32, Ps 72:10-15 Sammanlyst till Almby.

Högmässa i Almby kyrka

Almby kyrka Almbyvägen 4, Örebro

SÖNDAGEN EFTER JUL - Guds barn Jes 11:1-9, Apg 7:17-22, Matt 18:1-5, Ps 71:2-6 Sammanlyst till Almby.

Gudstjänst i Almby kyrka

Almby kyrka Almbyvägen 4, Örebro

ANNANDAG JUL - Martyrerna Mik 7:1-6, Apg 4:18-31, Matt 10:32-39, Ps 46:1-8 Sammanlyst till Almby.

Gudstjänst i Almby kyrka

Almby kyrka Almbyvägen 4, Örebro

JULDAGEN - Jesu födelse Jes 9:2-7, Heb 1:1-3, Luk 2:1-20 alt. Matt 1:18-25, Ps 72:1-7

Gudstjänst i Almby kyrka

Almby kyrka Almbyvägen 4, Örebro

ANNANDAG PINGST - Andens vind över världen. Hes 11:17-20 Apg 11:19-26 Joh 3:31-36 Ps 68:10-14, 20-21