Jonas Ahlforn von Beetzen

Samarbetskyrkopräst, Verksamhetsansvarig

Portträttbild på Jonas Ahlforn von Beetzen

Epost: jonas.ahlforn@svenskakyrkan.se

Telefon: +46 (0) 19 – 15 47 33, 076 772 03 90