Emanuel Gillberg

Präst

Epost: emanuel@sorbykyrkan.nu

Telefon: 076-239 71 39

Kontaktperson för: Gudstjänster, samtal, ungdomsarbete och konfirmation.