Andreas Eklund

Ordförande

Andreas Eklund

Epost: ordforande@sorbykyrkan.nu

Kontaktperson för: Styrelsen, föreningsfrågor, styrelsefrågor samt pastoratskontakter.