EFS-föreningens historia och “gamla Lutherska”

Gamla Lutherska

Örebro Evangeliska Lutherska Missionsförening bildades i april 1860. Dom första åren var verksamheten förlagd till “Bherska huset” på Nygatan 25.

I början av 1862 fick föreningen fastare former, och i samband med detta påbörjades byggandet av Lutherska Missionshuset på Kungsgatan 11.
I slutet av augusti samma år var byggnadsarbetet färdigt.

1875 ansluter sig Missionsföreningen till Evangeliska Fosterlandsstiftelsen.

1898 vidtogs en mer omfattande ombyggnad och restaurering, då byggnaden fick sin slutgiltiga utformning.

Foto : Rune Engman

Fasaden
Fasaden mot Kungsgatan.

l_kyrksalb.jpg
Orgeln hade 12 stämmor och 2 manualer och var byggd av E.A Setterqvist & Son Örebro 1956.

l_kyrksalf.jpg
Kyrksalen

Uttåg
Uttåg efter avslutningsgudstjänst 6 maj 1984.

Sommarhemmet
1935 stod Missionsföreningens sommarhem färdigt i Karslundsskogen (nära den nuvarande motionscentralen). Marken hade man förmånligt erhållit av godsägaren Dieden på Karslunds gård. Fastigheten eldhärjades 28 februari 1972, och återuppbyggdes därefter inte.