Om byggnaden Sörbykyrkan

En vägledning

Sörbykyrkan exteriör

Sörbykyrkan vill genom sin placering och utformning ge ett öppet och välkomnande intryck.
Från det yttre torget med sin vita klockstapel kommer man genom entrén till det inre torget, som är kyrkans centrum. Härifrån når man byggnadens olika delar. Totalt omfattar kyrkan 960m2.

Kyrkorummet

Panoramabild över Sörbykyrkans kyrksal vid konfirmationsgudstjänst

Den diagonalt inredda kyrksalen har en träkyrkas karaktär genom panelklädda väggar och tak. Kyrkan är platsen för mötet mellan Gud och människa, ett heligt rum. Här får vi sjunga och tillbe inför Guds ansikte. Här möter Gud oss i Ordet, bönen och sakramenten.

De högt sittande fönstren gör salen ljus och luftig. Kyrkorummets karaktär och form inbjuder till högtid och andakt i nära och naturlig kontakt med rummets olika funktioner.

Altaret i grå närkekalksten är uppställt i rummets sydöstra hörn, med predikstol till vänster tillsammans med dopfunt, också den i kalksten.

Kyrkorgel och körpodium är placerade längs höger långsida. Kyrkorgeln har byggds av A. Mårtensson Orgelfabrik AB, Lund. Orgeln har tolv stämmor, pedal och två manualer.

Kyrkorummet kan med dörrar och vikvägg öppnas mot kyrktorg respektive församlingssal och därmed bilda ett större rumssammanhang. I anslutning till församlingssalen finns kök, personalutrymmen och vid kyrktorget samtalsrum, andaktsrum och expeditionslokaler. Blyinfattade fönster i antikglas med figurala symboler pryder kyrktorg, sakristia och andaktsrum. Glas och motiv är hämtade från dem gamla Lutherska Missionskyrkan.

Byggnadens mittparti inrymmer expeditionslokaler och sammanträdesrum. Den vänstra flygeln upptar verksamhetslokaler och storstuga för olika aktiviteter. Framtida utbyggnad är förberedd.

Altarfond

Kyrkans altarfond smyckas av en gobeläng utarbetad av dessinatör Adina Näppi och vävd av Örebro Läns hemslöjd.

”Guds nåd varar evinnerligen”

Det är vad Adina Näppi vill kalla sitt verk som pryder kyrkans altarfond.

Utförande: Gobelängen är vävd med sk fri gobelängteknik med snärj. Material i väven är ull och lin kombinerat med silke i Kristusgestalten.

Motiv: Förklaringsberget är huvudmotivet i vävnaden. Jesus förhärligas inför sina tre lärjungar och hans strålglans får de också del av. Det stora gyllene korset visar fram emot den härlighet som ligger framför.
Symbolen lagens tavlor vill visa på att Guds ord består och även Guds ordning. Kalken och brödet visar på förlåtelsens stora möjlighet för oss svaga människor och är också ett löfte och ett framtidshopp, att nåden varar evinnerligen. Himmelsfärgens mörka partier vill beskriva de tunga och svåra dagarna i våra liv, men genom mörkret bryter de ljusa partierna igenom och inger hopp inför framtiden.

Gobelängen inbjuder också till fria associationer i tex. bergspredikan.

I Klocktornet är två malmklockor placerade med inskriptionenerna ”De trodde hans ord” och ”De sjöngo hans lov”.

Arkitekt

Kyrkan är ritad och projekterad av Bo Arkitektkonsult, Täby, Roland Hedenström.

Kyrkans tillkomst

780516
Markreservation för en framtida kyrkobyggnad på Gustavsviksfältet.

801028
Anhållan till Örebro kyrkliga samfällighet och Almby församling om upprättande av ett sammarbetsavtal för uppförande av en sk sammarbetskyrka på Sörbyängen inom Almby församling.

820127
Samarbetsavtalet mellan Svenska kyrkan och Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (EFS) undertecknas.

820615
Verksamheten i Sörbyängen startar i en fyrarumslägenhet på Kumminvägen 140.

830903
Första spadtaget tas för Sörbykyrkan.

840607
Kyrkan slutbesiktigas. Under sommaren 84 inreds kyrkan.

840823
Hela kyrkobyggnaden vattenskadas svårt. Invigningen 2/9 framflyttas.

841125
Kyrkan invigs av Biskop Tord Simonsson och missionsföreståndare Kurt Åberg.