Lediga jobb

Kommunikativ operativ ledare 75 % – 100 %

Innan pandemin så bestod vi i Sörbykyrkan av ca 100 medlemmar, 100 volontärer och samlade ca 100 person till gudstjänst. Då hade kyrkan vuxit med ca 100 % de senaste åren. Vi förväntar oss därför en fortsatt positiv utveckling framöver. Därför söker vi dig som kan komplettera det anställda teamet som Operativ ledare. Du kommer att leda det löpande arbetet genom att stärka organisationen, administrationen, kommunikationen och ledarstödet för att uppfylla kyrkans vision. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. 

 • Vår vision är att Genom Guds nåd utrusta människor till att upptäckaVäxa i och Dela Jesus i vårt samhälle och vår värld så att Guds rike blir känt.
 • Våra värderingar är att Genom Guds nåd vill vi Lita på Gud, Visa kärlek, Vara modiga& Uppmuntra kallelsen.

Dina anställda kollegor

Du kommer du att ingå i vårt anställda team där alla är beroende av varandra för att lyckas väl med våra uppdrag. För närvarande är strukturen följande:

 • Teamets mandat kommer från styrelsen.
 • Jonas uppdrag är att leda, inspirera och arbeta med den långsiktiga inriktningen. 
 • Sylvester, Josefine och Johanna leder den mesta konkreta verksamheten.
 • Lisa kommer att vara en nära teampartner på vardagarna. Medan Jonas, Sylvester, Johanna och Josefine arbetar mer oregelbundna tider så är du och Lisa oftast ”på plats”.
 • Teamet är generellt i tjänst 3 av 4 söndagar.

Dina ansvarsområden

Du ingår i det anställda teamet där ditt huvudsakliga ansvarsområde är att hantera, förutse och leda det löpande arbetet.

Ledarskap och team 25 %

 • Stödja ledare att bygga team och leda sin verksamhet och hantera sina prioriteringar.
 • Utveckla Sörbykyrkans strategi att rekrytera och matcha ideella. 
 • Stödja ideella i viss administration.
 • Vi betonar starkt vikten av att bygga gemenskap och verksamhet tillsammans. För att fungera väl i Sörbykyrkan behöver du känna glädje och meningsfullhet i att samarbeta med ideella.

Administration och förberedelser 25 %

 • Administrativa uppgifter, e-post, medlemsregister o dyl.
 • Planering och genomförande av evenemang.
 • Ingå i ekonomiutskottet.

Kommunikation 25 %

 • Sörbykyrkan har en fungerande grundstomme för kommunikation. Du kommer ansvara för att utveckla och leda kommunikationen inom kyrkan och synliggöra kyrkan utåt i samhället. 
 • Ansvara för Sörbykyrkans nyhetsbrev, Sociala medierkonton samt hemsida och dylikt.
 • Till din hjälp har du tekniskt kunniga och engagerade medlemmar. 

Tillval vaktmästeri 25 %

Sörbykyrkans fastighet ägs av EFS Sörbykyrkan. I uppdraget ligger att bygga ett socialt team för praktiskt arbete, allmän fastighetsskötsel inne och ute, kontakt med hantverkare och vara praktiskt behjälplig till medarbetare. Du kommer då ingå i fastighetsutskottet som har huvudansvar för byggnaden och långtidsplaneringen.

Övrigt

Svenska kyrkan, EFS och andra organisationer

Sörbykyrkan är en del av Svenska kyrkan och EFS. Det är viktigt att du är villig att gå med i Sörbykyrkan, och därigenom EFS, som medlem och vi ser gärna att du är medlem i Svenska kyrkan. I ditt arbete är du en viktig länk till Almby församling och till EFS Riks.

Syfte med anställda i Sörbykyrkan

Syftet med anställda i Sörbykyrkan lyder: Vi är ledare med uppdraget att tjäna andra och varandra utifrån visionen så att fler kan upptäcka och växa i Kristus och understödja de som vill att dela Kristus.

Kvalifikationer

Vision och värderingar

 • Omfamnar våra värderingar.
 • Kan ställa dig bakom församlingens och EFS vision
 • Stödjer syftet med varför Sörbykyrkan har anställda.

Personlighet 

 • Har lätt att knyta kontakt med olika sorters människor.
 • Uppskattar att ge och ta emot vägledning och feedback.
 • Kan arbeta bra både individuellt och i team.
 • Vågar hantera eventuella spänningar och missförstånd mellan människor.
 • Är flexibel i att dina uppdrag kan utvecklas och förändras över tid.

Förmågor

 • Du kan uppfatta dig själv som en församlingsledare.
 • Organisatoriska färdigheter.
 • Öga för detaljer.
 • Tycker om att förutse och avvärja hinder.
 • Söker förståelse och överenskommelser. 
 • Ledarskapsförmåga såsom att leda team/grupper och dess ledare.
 • Kan sätta dig in hur människor fungerar och deras drivkrafter. Förstår människor som har olika kulturella bakgrunder. 
 • Förmåga att kunna samtala och vägleda om tro.

Meriterande

 • Erfarenhet att leda kyrklig verksamhet eller organisation med många aktiva
 • Erfarenhet av arbete i växande organisationer.
 • Erfarenhet med att jobba med kommunikation/ledarskap och församlingsarbete.
 • Erfarenhet av att söka och samla ekonomiska medel.
 • Vana att leda Gudstjänster, bibelsamtal och andakter.

Utbildning

 • Adekvat utbildning för uppdraget, såsom utbildning inom kommunikation, teologi, ledarskap eller motsvarande.

Ansökan

Skicka CV, samt ett personligt brev där du beskriver vem du är och vad som gör dig intressant för denna tjänst.

Skicka din ansökan som PDF till: ledigajobb@sorbykyrkan.nu. Sista ansökningsdag är 16 maj. Intervjuer och tillsättning kan ske tidigare.

Anställningsform

75 % – 100 % tjänstegrad. Tillträde Juni-augusti 2021 och kan anpassas vid behov.

Förtroendearbetstid, 6 månaders provanställning. För anställningen gäller avtalet mellan Arbetsgivaralliansen och Vision Ekumeniska. Arbetsgivare är EFS. 

Vi förbehåller oss fri prövningsrätt.

Kontaktpersoner

Jonas Ahlforn von Beetzen, arbetsledare: Jonas.ahlforn@svenskakyrkan.se, 0767720390

Andreas Eklund, ordförande: ordforande@sorbykyrkan.nu, 0737224601 

Bodil Sandin, personalutskott: ilembula@hotmail.com, 0702389089 

Stefan Nordström, facklig kontakt, Vision Ekumeniska: stefan.nordstrom@visionekumeniska.se, 0735417782