Sörbykyrkans växthus

Blommor i växthus

Den 26 september startar vi upp Växthuset! Gudstjänster med särskilda teman och samtalsgrupper som kommer att få mötas och dela tankar. Under tio tillfällen under hösten vill vi underlätta för dig att växa i Jesus och att få växa i relation med andra genom Guds nåd. 

Välkommen på Gudstjänst i Sörbykyrkan IRL med en predikan som du sedan får samtala och reflektera utifrån i en mindre grupp. Varje grupp kommer att ha en samtalsledare som leder utifrån frågor som skickas ut inför varje tillfälle. Du väljer själv om du vill tillhöra en grupp som träffas direkt efter Gudstjänsten (diskussionstid tillsammans i gruppen beräknas till 45 minuter) eller tillhöra en grupp som träffas en annan tid under veckan (och då kan ni såklart välja att ha ett lite längre samtal). 

10.00 Gudstjänst med predikan 

11.15 Gruppsamtal utifrån predikan i din grupp alt. en öppen grupp alt. kyrkfika som vanligt 

Under tiden 10.00-12.00 kommer det att pågå Söndagsskola inne i Lilla cafét och barnrummen (hämta ditt barn senast 12.10)

Predikningarna kommer även att publiceras i vår podcast efter Gudstjänsten på söndagen. Då kan man ta del av den hemma och kan delta i en samtalsgrupp även om du inte hade möjlighet att komma till kyrkan. Kanske vill du inte träffa folk utan ha din samtalsgrupp online, den möjligheten finns också.

Ämnen

26 september: Hur blir jag den jag redan är?
10 oktober: Vilken inflytande har Bibeln?
24 oktober: Hur förvandlar den Heliga Anden mig?
7 november: Hur hör och förstår jag Guds röst?
21 november: Vive Diem! Hur lever jag mina dagar med mening?
5 december: Medlem eller lärjunge?
9 januari: Mentorsskap – En väg till att växa och se andra göra det.
23 januari: Heliga vanor för ett heligt liv.
6 februari: Hur är jag givmild på ett hållbart sätt?
13 februari: Hur samlar jag människor runt Jesus?

Anmälan

Ja, tack! Jag vill ingå i en samtalsgrupp utifrån predikningarna i Växthuset! Numrera dina önskemål med 1-3.