Medlemsavgift

Bäste medlem !

På årsmötet den 9 mars beslutades att medlemsavgiften för 2014 skall vara 200:- kronor per medlem.

Vi vädjar till Dig att betala in den då det är en del av vår ekonomi. Numera skickas tidningen Budbäraren ut till varje hushåll. En kostnad på ca 400:- per hushåll/år som sedan debiteras ut på varje förening som får betala tidningsprenumerationerna. Om man vill och har möjlighet får man gärna betala kostnaden för sitt hushålls prenumeration.

Som Du vet är vi beroende av alla intäkter för att kunna bibehålla vår verksamhet med de resurser som vi har idag, eftersom vi får mindre verksamhetsbidrag från Svenska Kyrkan. Vårt mål är ju som det står i våra stadgar ”Att främja Kristi rikes tillväxt.”

EFS Missionsförening

Ingvar Lundqvist, ordförande

Postgiro 47 45 20 – 4
Bankgiro 954 – 4834
Skriv Medlemsavgift och Namn på inbetalningen