Lovsångsuppstart 2 sep

Vill du vara med och leda lovsång i våra del 2-gudstjänster med sång eller instrumentspel i höst? Boka in uppstarten sön 2 sep kl 13.30-15.30. Vår präst Jonas Ahlforn von Beetzen kommer att kort presentera upplägget ”Söndag i Sörbykyrkan” och lovsångens plats i det. En stor del av träffen kommer att ägnas åt att lära oss ett antal sånger ur Sörbykyrkans lovsångspärm. Du får också lämna dina kontaktuppgifter och berätta i vilken utsträckning och på vilket sätt du vill delta.

Om du har frågor, hör av dig till josefine@sorbykyrkan.nu eller 072 – 522 69 19.

Ha en välsignad sommar! / Josefine