FörsamlingsAlpha

Vad är Alpha?

Alpha är en 10 veckors upptäckarkurs i kristen tro, för alla men främst riktad till icke kyrkvana/sökare. Tre viktiga grundbultar i Alpha är måltidsgemenskapen, det tydliga föredraget och det öppna samtalet.

Vad är församlingsAlpha?

FörsamlingsAlpha är samma grundkurs i kristen tro men främst riktad till den redan befintliga gudtjänstenfirande gemenskapen. Det första syftet med detta är att blir stärkta som gemenskap i Kristus. Det blir en minibibelskola där vi får chans att återupptäcka grunderna i vår tro. Vi får också möjlighet att komma närmare varandra genom att dela våra tankar om tro i samtal med varandra.

Det andra syftet är att få se Guds rike växa. Vi får redskap för att bättre kunna dela med oss av vår tro och vi får också möjlighet att själva gå igenom Alphamaterialet så att vi sedan vågar bjuda in andra utanför vår gemenskap att gå en ”vanlig” Alphakurs.

SöndagsskolAlpha

De söndagar som det är församlingsAlpha kommer det också finnas ”SöndagsskolAlpha” för barn mellan 4 och 10 år. Barnen kommer då att jobba med samma frågor kring kristen tro som de vuxna, men på sitt sätt. Detta är inte något officiellt material från Alpha, utan något vi arbetat fram själva.

Barnen kommer delta i gudtjänsten till en början och sedan gå ut för att ha sina egna samlingar. Efter en gemensam stund kommer de att delas upp i två grupper, 4-6 år och åk 1 och uppåt. Det kommer vara samma gruppledare som finns med varje gång så att barnen ska känna sig så trygga som möjligt.

Att delta

För att få del av helheten kring Alpha, dela kunskap och gemenskap, ha roligt, ställa frågor o.s.v. är det av stort värde att kunna vara med så många söndagar som möjligt och delta i programmet i sin helhet (se baksidan av denna folder). Vi som planerat kursen har dock insett att detta inte alltid är så enkelt att få till, även om man skulle vilja. Vi är öppna för olika individuella anpassningar så kom gärna och prata med någon av oss i Alphagruppen så kan vi tillsammans hitta en lösning som blir så bra som möjligt för just dig.

Kostnad

Kursavgiften är 500 kronor per vuxen. Barn deltar gratis. I kursavgiften ingår frukost, fika och deltagarhäfte. Avgift för Alphahelgen om den Helige Ande tillkommer.

Vi gör det tillsammans

FörsamlingsAlpha är något vi gör tillsammans. För att det ska fungera behöver vi hjälpas åt med allt det som behövs göras kring våra samlingar. Din samtalsgrupp kommer att ha ansvar för frukosten ca var tredje gång, men vi behöver också hjälpas åt med andra praktiska bitar kring gudstjänsten. Fyll gärna i på anmälningstalongen om det finns något du gärna skulle hjälpa till med.

Program

Alphasöndagarna

09.00 Frukost

10.00 Temagudstjänst där dagens avsnitt i Alfakursen utgör predikan

11.15 Samtal i grupper med fika

12.15 Slut

Barnens Alphasöndagar

09.00 Frukost

10.00 Med i Gudstjänsten i början, Barnsamling i två grupper – samma tema som dagens avsnitt i Alfa

11.15 Fika och lek med ledare

12.15 Slut

”Svensk kristenhets största behov är inte i första hand mer pengar, fler anställda och bättre metoder – utan en återupptäckt av evangelium … Det är grunden för all annan utveckling.”     

Klas Eriksson